Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

„Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Biurem Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji organizuje seminarium w formule on-line w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR, oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego pt.: „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”. 

Webinarium dedykowane jest SENIOROM, w celu zwiększenia świadomości i uwrażliwiania na zagrożenia społeczne występujące w Internecie. Seminarium odbędzie się w godzinach 17:00 – 18:00, logowanie odbędzie się od godziny 16:45.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego: 
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=80762&p_id=18

Potwierdzenia uczestnictwa w tym BEZPŁATNYM webinarium, przesłane zostaną najpóźniej 19 stycznia 2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące programu, formularza zgłoszeniowego oraz linku do logowania opublikowane zostały na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, oraz na stronie: www.policja.pl.

Mając na uwadze skalę zagrożenia tego rodzaju przestępczością, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o możliwości udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu poprzez wykorzystanie podległych i dostępnych stron internetowych, mediów społecznościowych oraz wśród społeczności lokalnej.

Z poważaniem
mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

link do programu szkolenia:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Program%20webinarium%20Cyberbezpiecze%C5%84stwo%20w%20kontek%C5%9Bcie%20zagro%C5%BCe%C5%84%20wyst%C4%99puj%C4%85cych.pdf

link do formularza zgłoszeniowego: skopiuj i wklej do przeglądarki.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=80762&p_id=18


Projekt i wykonanie: InforpolNET