Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.

Zebranie Sprawozdawcze  członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.


                             Członkowie Koła nr 2  spotkali się 7 kwietnia 2017 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na  zebraniu sprawozdawczym  podsumowującym działalność koła w minionym 2016 roku.
                              W zebraniu  uczestniczył  v-e prezes Z.O i jednocześnie  honorowy prezes koła nr 2 kol. Franciszek  Makles,  oraz rzeczniki Z.O. kol. Henryk Znaniecki. 
                                Minutą  ciszy uczczono pamięc  członków  którzy w minionym roku  odeszli na "wieczną służbę".
                                Prezes koła nr. 2 . kol. Włodzimierz Jankowski wraz z prezesem honorowym  koła kol. Franciszkiem Maklesem  wręczyli kol. Wiesłałowi Kędziorze  przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia:
           - Odznakę "Za Zasługi dla SEiRP  z Dyplomem"  
                                  Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła w 2016 roku  oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła oraz po wysłuchaniu propozycji planu pracy i planu finansowego na 2017 r w głosowaniu przyjęło je do realizacji.
                                  W trakcie  zebrania z uwagą wysłuchano:   
             - informację kol. Bolesława Rokickiego o bieżących kwestiach związanych z dokonaną  nowelizacją ustawy emerytalnej;
             - informację kol. Franciszka Maklesa dot. spraw socjalnych i funkcjonowania Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku. 
                                     Zebranie zakończono wspólnym obiadem. 

                                       Henryk Znaniecki
                        Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 7.04.2017 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET