Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     85- URODZINY KAZIMIERZA BORKOWSKIEGO CZŁONKA SEiRP KOŚCIERZYNA    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

85- URODZINY KAZIMIERZA BORKOWSKIEGO CZŁONKA SEiRP KOŚCIERZYNA

85- URODZINY KAZIMIERZA BORKOWSKIEGO CZŁONKA SEiRP KOŚCIERZYNA

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu koła Roman Jereczek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie – nadkom. Tomaszem Radomskim wraz z członkami naszego Koła w osobach: Henryk Brunieckiego i Brunona Raulin udali się do miejscowości Lipusz na uroczyste spotkanie urodzinowe kol. Kazimierza Borkowskiego, który w dniu 1 kwietnia 2016 r. obchodził 85 urodziny. Jubilatowi wręczono „List gratulacyjny” wraz z wiązanką kwiatów życząc zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  
Kazimierz Borkowski w  Milicji Obywatelskiej służył do 1980 roku, przez całą swą 25 letnią służbę związany był z Posterunkami MO w rejonie powiatu kościerskiego, tym samym aktywnie pracował na rzecz społeczności wiejskiej  Będąc Komendantem Posterunku MO w Lipuszu przeszedł na emeryturę. Korzystając ze zdobytego doświadczenia bliskiego kontaktu ze społeczeństwem oraz obdarzony zaufaniem lokalnej społeczności włączył się w pracę społeczną będąc Prezesem Banku Spółdzielczego w Lipuszu, Radnym Gminy Lipusz oraz rozwijał swą pasję, jako myśliwy w Kole Łowieckim. W uznaniu zasług i pracy społecznej odznaczony Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, Zasłużony Ziemi Gdańskiej oraz odznaczeniami resortowymi i instytucji samorządowych. 


                                                                     Józef Landowski

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET