Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     W Z Ó R wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W Z Ó R wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej

Szanowni Państwo!


          W uzupełnieniu przekazanej Państwu 20 kwietnia 2020 roku
„ANALIZY WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM
DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD DZIAŁANIA USTAWY
REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY ZAOPATRZENIOWEJ”, którą wraz z
omówieniami kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu
Administracyjnego, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w
zakładce: Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania
adm. w trybie art.8a ustawy -
https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego, oraz
w Infotece nr 33 i w kwietniowym Biuletynie Informacyjnym, przekazuję,
opracowany przez Jolantę Domańską – Paluszak, „W Z Ó R wniosku o
zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej”.

         Wzór został również umieszczony na naszej stronie internetowej:
https://www.seirp.pl/postepowania-administracyjne-w-trybie-art_-8a-ustawy-emerytalnej-%E2%80%93-propozycja-mapy-drogowej.


                                                Z poważaniem!

                                                      Jan Gaładyk
                                                     Biuro ZG SEiRP

 

link do pobrania zmodyfikowanego wniosku ze strony SEiRP w Słupsku:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/W%20Z%20%C3%93%20R%20wniosku%20o%20zastosowanie%20art.%208a%20ustawy%20zaopatrzeniowej%20(2)1.docx


Projekt i wykonanie: InforpolNET