Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja koordynatora ds zmniejszonych świadczeń dot. udziału w akcjach protestacyjnych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja koordynatora ds zmniejszonych świadczeń dot. udziału w akcjach protestacyjnych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 


Zgodnie z decyzjami jakie zapadły na konferencji w Soczewce w dniach 27 luty - 2 marzec 1017 r. środowiska emerytów służb mundurowych ( wojskowych i cywilnych) zobowiązały się do podjęcia aktywnych działań w obronie swoich praw oraz w obronie polskiej demokracji. Nie możemy czekać biernie na to, że ktoś dla nas i za nas coś wywalczy. Działania te to aktywny udział w szeroko zakrojonych akcjach protestacyjnych organizowanych głównie w Warszawie przez znaczące środowiska (np. nauczyciele,służba 
zdrowia, KOD). 
Słupskie Stowarzyszenie Służb Mundurowych, którego Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku jest członkiem, planuje organizować autokarowe wyjazdy na wym. wyżej akcje protestacyjne. Akcje te odbywały się będą zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób pokojowy. 
W związku z tym proszę wszystkich zainteresowanych do udziału w tych akcjach do zgłaszania się do niżej podpisanego lub do ZO SEiRP w Słupsku w godzinach urzędowania ( wtorki godz.10-12). Do udziału zapraszamy członków rodzin i przyjaciół. 


koordynator ds. zmniejszonych świadczeń przy ZO SEiRP w Słupsku 
Bolesław Rokicki 
tel.694905320

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET