Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie 

W dniu 12  lutego 2016   r. o godz. 16.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Członków  Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 34 członków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni -  Jana Pietruszewskiego  , 
Członka  ZW SEiRP w Gdańsku – Mikołaja  Durzyńskiego , 
Komendanta Powiatowy Policji w Kościerzynie – insp. Andrzeja  Czaja ,  
Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie nadkom. Tomasza  Radomski ego 
Prezesa Koła Zarządu Powiatowego ZEiRP  RP w Kościerzynie – Wacława Potrykus.
Przewodniczącego  Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Kościerzynie –asp. szt. Janusza  Matrejek
Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Brunon Raulin który przedstawił porządek obrad. 
Na wstępie zebrania Zarząd Koła złożył podziękowanie  za okazaną  pomoc i zaangażowanie na rzecz Koła odchodzącemu z dniem 15 lutego 2016 r.  na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościerzynie insp. Andrzejowi Czaja , również Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdańsku przekazał podziękowania za lata współpracy z SEiRP . Ponadto Prezes ZW  SEiRP w Gdańsku J. Pietruszewski , Członek ZW SEiRP w Gdańsku M. Durzyński wraz z przedstawicielami Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie uhonorowali  tytułem i odznaczenia miniżej wymienionych członków Koła SEiRP w Kościerzynie :
Zygmunta Szymkowicz  - nadano tytuł „ Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Kościerzynie”
Andrzeja Freitag – odznaką „ Za Zasługi dla SEiRP „ z Dyplomem,
Gabriela Juńskiego -  odznaką „ Za Zasługi dla SEiRP „ z Dyplomem,
Józefa Wałdoch – odznaką  „ Za Zasługi dla SEiRP „ z Dyplomem.
Po części uroczystej głos zabrał  wiceprezes Koła kol. J. Landowski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok   Na dzień 31.12.2015 r. Koło liczy  63 członków w okresie ostatniego roku przybyło 2 nowych członków . Zarząd Koła w minionym roku zorganizował dla członków Koła oraz ich rodzin – 2 wycieczki krajoznawcze ( Biskupin – Gniezno oraz do Gdańska)  w których uczestniczyło ogółem 86 osób  , 5  spotkań  integracyjnych  w których uczestniczyło ogółem 206 osób. Poza tym jedna osoba została odznaczona odznaka „ Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP „ oraz wręczono 10 osobom „Medale  „ XXY lat Stowarzyszenia”. Jednym z czynników sprzyjających działalności  naszego Koła była   otwartość oraz pomoc  ze strony  kierownictwa KPP w Kościerzynie.  
Kol. Jacek Radomski - Skarbnik Koła przedstawił stan finansów który wykazuje wzrost dochodów Koła co umożliwiało wzrost zakupów potrzebnych materiałów na działalność Koła. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem kol. Stanisława Krakowskiego w opracowanym protokole z kontroli wysoko oceniła działalność  Zarządu  za 2015 rok . 
W głosowaniu w ostatniej części obrad  podjęto jednogłośnie uchwały sprawozdawcze za 2015 rok  oraz plany finansowe i pracy na 2016 rok.
W części dyskusyjnej zabrał głos insp. Andrzej Czaja który podziękował z przekazane podziękowania oraz życzył dalszego owocnego rozwoju  Koła  SEiRP w Kościerzynie. Przechodząc na emeryturę na pewno zasili szeregi członków SEiRP i ma miłe wspomnienia ze współpracy z naszym kołem. Następnie głos zabrał  Prezes ZW SEiRP w Gdańsku J. Pietruszewski który podziękował za otrzymane  zaproszenie oraz dotychczasową wspólną współpracę doceniając  aktywność Zarządu Koła w Kościerzynie. Ponadto omówił aktualne prace Zarządu Wojewódzkiego oraz  Zarządu Głównego w zakresie środowiska emeryckiego i przedstawił harmonogram  spotkań i wycieczek integracyjnych  realizowanych przez ZW w Gdańsku na 2016 rok. Również udzielał odpowiedzi na pytania z sali.  
Walne Zebranie zakończyło się o  godz. 18.00 
                                         
Tekst i zdjęcia  Józef Landowski
                             

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET