Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 6(134)2021 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 6(134)2021 r.

Spis treści miesięcznika


3. Od Redakcji – Jerzy K. Kowalewicz
4. Zdarzyło się w czerwcu 2021 – Jerzy K. Kowalewicz
8. List do represjonowanych – Andrzej Rozenek
9. Ubezpieczenia członków SEiRP – Wojciech Trzeciecki
10. Porządek obrad ZG SEiRP w Płońsku – Antoni Duda
11. Uchwała nr 5/2021, ZOSt. SEiRP w Warszawie z dnia 1 marca 2021 r. – Czesław Okrasa
12. Posiedzenie ZG SEiRP w Płońsku – Bohdan Makowski
15. Konkurs pamiętnikarski pt.: „Moje mundurowe wspomnienia” – Bohdan Makowski
17. List do członków SEiRP – Zdzisław Czarnecki
19. Przebieg rozpraw przed sądami okręgowymi – Komisja Prawna FSSM RP
22. Rady Zagłoby – Marcin Szymański
23. Trybunał Julii Przyłębskiej pęka – Ewa Siedlecka
25. Jak wygrać z dezubekizacją i odzyskać emery-turę? – Leszek Kostrzewski
27. PiS - trzeci totalitaryzm po faszyzmie i komuni-zmie – Jacek Żakowski
28. Nie wszyscy emeryci zyskają na Polskim Ładzie – businessinsider.com.pl
29. Szanse na sprawiedliwość drastycznie maleją – Komisja Prawna FSSM RP
31. Symboliczny wyrok sądu w Gdańsku - Sylwester Ruszkiewicz
32. Obniżenie świadczenia w wyniku dezubekizacji zgodne z konstytucją – Leszek Kostrzewski
34. „Pokot”cz. II – Wojciech Trzeciecki
37. Na Polach Grunwaldu – Karol Wyszyński
38. Sekrety ks. Hurały – Janusz Maciej Jastrzębski
39. Była agentką kontrwywiadu – Angelika Swoboda
42. Za murami Officium
- Małgorzata Kulbaczewska – Figat
44. „Punkt kwiczenia” – Mieczysław Malicki
45. „Różne smaki miłości” – Janusz Maciej Jastrzębski
46. „Czas plażowania” – Janusz Maciej Jastrzębski
47."Spijanie atramentu"

źródło:

https://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny

link do pobrania  OBI: (skopiuj i wklej)

https://seirp.olsztyn.pl/index.php/biuletyn-rok-2021

link bezpośedni do pobrania ze strony seirp. slupsk

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OBI134.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET