Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pismo Prezesa Zarządu Głównego SEiRP – Antoniego Dudy z 15 października 2020 roku wraz z „oświadczeniem    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo Prezesa Zarządu Głównego SEiRP – Antoniego Dudy z 15 października 2020 roku wraz z „oświadczeniem

1.-  Pismo Prezesa Zarządu Głównego SEiRP – Antoniego  Dudy z 15 października 2020 roku.

 link do pełnej treści listu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20z%2015%2010%2020201.pdf

2.- Pismo członka Prezydium ZG SEiRP Wojciecha Trzecieckiego z 14 października 2020 r

link do pisma:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20W.%20Trzecieckiego%20-%2014.10.2020%20r.2.pdf

 

wzór oświadczenia:

 

 

Dotyczy osób, które:

- ubezpieczone były w ramach grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 2016

w TU Warta S.A. i które następnie w roku 2017 lub do lipca 2018 r. przeszły 

do nowego programu ubezpieczeniowego w Warcie (w którym

ubezpieczającym jest spółka KDB),

- otrzymały z KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi na adres domowy Deklarację

Uczestnictwa/Zmiany – w nowym programie DLA EMERYTÓW I

RENISTÓW POLICYJNYCH I ICH RODIN, W TYM CZŁONKÓW

STOWARZYSZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH,

proszone są o podpisanie oświadczenia.


 


 

Oświadczenie

Ja ………………………………, …………………………………………...

(imię, nazwisko) (adres zamieszkania)

oświadczam, że będąc uczestnikiem programu grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 2016 otrzymałam/łem na adres domowy……………………………

 

…………………………………………………………………………………….

(dokładna data, bądź sam miesiąc i rok, bądź sam rok)

Deklarację Uczestnictwa/Zmiany przystąpienia w Warcie do nowego

programu DLA EMERYTÓW I RENISTÓW POLICYJNYCH I ICH

RODZIN, W TYM CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ EMERYTÓW I

RENCISTÓW POLICYJNYCH i propozycje wstąpienia do Klubu KDB.

 

Jednocześnie oświadczam, że przed otrzymaniem Deklaracji nie wyrażałam/

łem, ani pisemnie ani ustnie, zgody na przystąpienie do tego programu i nikt

do mnie o taką zgodę nie występował.


 

………………………………………..

(czytelny podpis)

 


 


 

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja …………………………., (imię, nazwisko, adres) oświadczam, że będąc uczestnikiem programu grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 2016 otrzymałam/łem na adres domowy ……………………. (dokładna data, bądź sam miesiąc i rok bądź sam rok) Deklarację Uczestnictwa/Zmiany przystąpienia w Warcie do nowego programu DLA EMERYTÓW I RENISTÓW POLICYJNYCH I ICH RODIN, W TYM CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH i propozycje wstąpienia do Klubu KDB.

Jednocześnie oświadczam, że przed otrzymaniem Deklaracji nie wyrażałam/łem, ani pisemnie ani ustnie, zgody na przystąpienie do tego programu i nikt do mnie o taką zgodę nie występował.

 

link do oświadczenia:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/O%C5%9Bwiadczenie%20-%20druk2.docx

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET