Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Odeszli z naszych szeregów    /     aspirant sztabowy w st. spoczynku Zdzisław Linkiewicz.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

aspirant sztabowy w st. spoczynku Zdzisław Linkiewicz.

   OSTATNIE POŻEGNANIE!

    W dniu 24 sierpnia 2015 roku zmarł nagle w wieku 65 lat  nasz kolega aspirant sztabowy w st. spoczynku  Zdzisław Linkiewicz.
          Służbę rozpoczął w 1979 roku w pionie Ruchu Drogowego Komendy w Słupsku przechodząc kolejno szczeble awansu służbowego by w 1999 roku przejść na zaopatrzenie emerytalne.
           Będąc na emeryturze podjął działalność w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych w strukturach Koła nr 2 w Słupsku. Pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła oraz Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.
           Udzielał się  również społecznie w innych gremiach  pełniąc funkcję członka Zarządu Pracowniczych Ogrodów  Działkowych w Słupsku oraz ławnika Sądu Okręgowego w Słupsku. Pracował również, do końca swego życia,  jako pracownik ochrony w Spółdzielni Pracy „Jantar”.Był lubiany i szanowany przez kolegów i przełożonych. 
           Wyróżniony odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi w tym Odznaką Za Zasługi  z Dyplomem przez Zarząd Główny SEiRP.
             Został pochowany w dniu 27 sierpnia 2015 r  na Nowym Cmentarzu w Słupsku przy  asyście wystawionej przez Komendę Miejską Policji w Słupsku oraz udziale delegacji Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, licznie zgromadzonych byłych kolegów, znajomych oraz najbliższych.

Cześć jego Pamięci!

                                                

Rzecznik ZO SEiRP w Słupsku

Henryk Znaniecki

Zdzisław Linkiewicz
Zdzisław Linkiewicz
Wśród odznaczonych 2013 r
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET