Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 1 Słupsk    /     Zebranie sprawozdawcze 2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze 2013 r

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.1 przy Z.O. w Słupsku.


Członkowie Koła nr.1 liczącego 103 osoby, w tym 4 członków seniorów, spotkali się 20 marca 2013 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na dorocznym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie. W zebraniu sprawozdawczym uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz. Po uczczeniu minutową ciszą członków którzy odeszli na „wieczną służbę”, Prezes Z.O. kol. Leszek Orkisz wraz z Prezesem Koła kol. Zdzisławem Chęciem wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Medale Pamiątkowe XX-lecia SEiRP oraz Odznakę Za Zasługi z Dyplomem.
Medalami Pamiątkowymi XX-lecia SEiRP zostali uhonorowani koledzy: Henryk Barteczko – były Komendant Wojewódzki Policji w Słupsku oraz Henryk Znaniecki - rzecznik prasowy Z.O i jednocześnie administrator strony internetowej.
Odznaką Za Zasługi z Dyplomem wyróżnieni zostali : kol.Mirosław Dzikowski oraz kol. Ryszard Zieńko.
Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła. Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na bieżący rok w głosowaniu przyjeli go do realizacji.
Podczas zebrania z uwagą wysłuchano również informację przedstawicielki SKOK Wybrzeże która przedstawiła nowe oferty kredytowo - pożyczkowe dla emerytów i rencistów policyjnych.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Znaniecki
Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 20.03.2013 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego i kol. Krystyny Grabdy/.

  Uczczenie minutą ciszy.
Uczczenie minutą ciszy.
  Wyróżnieni
Wyróżnieni
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wystąpienie przedstawicielki SKOK
Wystąpienie przedstawicielki SKOK
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET