Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 1(127) Styczeń 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 1(127) Styczeń 2023

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………………………………………………………………………… 4
O skardze kasacyjnej .………………………...…………………………………………… 5
Pomóż nam pomagać. Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP ……………………… 7
Renta wdowia. Wspieramy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej……… 8
Dwie emerytury ………………………………………...………………………………… 11
Medialny Punkt Kontaktowy ……………………………………………………………. 14
Infoteka nr 66 ……………………………………………………………………......…… 15
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Koło w Kościerzynie. Spotkanie Świąteczno-noworoczne ………………...………….. 34
Koło w Kościerzynie. Jubileusz 75-lecia Mieczysława Kasprzyckiego ………………. 36
Zarząd Oddziału Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Jubileusz 95 – lecia urodzin Józefa Gaś……………………………………………….. 38
Pożegnanie Stanisława Śnieg ………………………………………………………….. 40
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Zebranie ZOW ………….…………………………...………………………………… 41
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……. 45
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (152) …......………………………...…..…………… 50

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Biuletyn%201%20(127)%20Stycze%C5%84%202023.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET