Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Dodatek osłonowy - pierwsze wnioski należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku .    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Dodatek osłonowy - pierwsze wnioski należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku .

Dodatek osłonowy - pierwsze wnioski należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku.

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma

  zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi

przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne

miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej

  • dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie

  • przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód

  • nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że

  • dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za

złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu

kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego

przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20

zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października

2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata

dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2

grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się

wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku

wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu

państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy - ministerstwo wyjaśnia wątpliwości

https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html

załączniki:

Ustawa o dodatku osłonowym z 17 grudnia 2021 r

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/D20220001%20-%20ustawa%20o%20dodatku%20oslonowym%20(1).pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r  w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/D20220002%20Rozporz%C4%85dzenie.pdf

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wz%C3%B3r_wniosku_o_dodatek_os%C5%82onowy.odt

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET