Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 9 Ustka    /     Zebranie sprawozdawcze za 2015 r koła nr 9 w Ustce    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze za 2015 r koła nr 9 w Ustce

Zebranie sprawozdawcze za 2015 r koła nr 9 w Ustce

 

W dniu 19.02.2016 r. w siedzibie Komisariatu Policji w Ustce odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków miejscowego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Z ramienia Zarządu Okręgowego w zebraniu uczestniczyli: Prezes Z.O. Leszek Orkisz oraz I Z-ca Prezesa Z.O. Franciszek Makles. Bardzo miłym akcentem zebrania było uhonorowanie dyplomami Członka Seniora Stowarzyszenia i długoletnich członków SE i RP: Dmuchowskiego Eugeniusza, Dobrowolskiego Mieczysława i Olszewskiego Feliksa.
Zebrani szczególnymi brawami przywitali w gronie Jubilatów kol. Wysockiego Kazimierza, który ukończył 90 lat życia.

Członkowie zostali zapoznani ze sprawozdaniami Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej a następnie przyjęli uchwały zatwierdzające sprawozdania, Plan Pracy i Finansowy na rok 2016. Udzielili także Zarządowi absolutorium. Omówiono sytuację prawną emerytów związaną
z planami zmian w ustawie emerytalnej oraz sprawy wewnątrz organizacyjne.

 

Foto: Leszek Orkisz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET