Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła w Kościerzynie

Koło SEiRP w Kościerzynie – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 59 członków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Jana Pietruszewskiego ,
Skarbnika ZW SEiRP w Gdańsku – Joannę Jarczak ,
Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Gdańsku – Ludwika Trzewik ,
Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie mł. insp. Andrzeja Czaja
Prezesa Koła Zarządu Powiatowego ZEiRP RP w Kościerzynie – Wacława Potrykus.
Zebraniu przewodniczył kol. Brunon Raulin, który przedstawił porządek obrad. W pierwszych
punktach obrad przedstawiono sprawozdania z działalności organów Koła . Sprawozdanie z działalności Koła za 2013 rok oraz za okres II kadencji przedstawił wiceprezes Koła kol. J. Landowski , w 2010 r .Koło liczyło 35 członków a obecnie 57 w tym okresie wstąpiło do Koła 17 nowych członków oraz 8 podjęło na nowo członkostwo, przy czym nowo wstępujący to w większości byli funkcjonariusze przechodzący na emerytury w czasie tej kadencji Zarządu Koła. Zorganizowano 25 spotkań integracyjnych w tym 4 zabawy taneczne , 4 wycieczki krajoznawcze na terenie woj. pomorskiego W tym okresie za wzorową działalność trud i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia wyróżniono naszych członków członków: 1 - odznaczeniem „Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP” 12 - odznaczeniami „Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem , 5 – „Medalem XX Lat Stowarzyszenia” oraz osoby wspierające działalność Koła otrzymały 8 okolicznościowych podziękowania. Również wskazano w wystąpieniu na otwartość oraz przychylność naszym działaniom kierownictwa KPP w Kościerzynie. Kol. Wojciech Zabrocki- Skarbnik Koła przedstawił stan finansów, który wykazuje wzrost dochodów, Koła co umożliwiało wzrost zakupów potrzebnych materiałów na działalność Koła. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem kol. Stanisława Krakowskiego wysoko oceniła działalność Zarządu wnioskując o udzielenie absolutorium.
Po części sprawozdawczej Prezes ZW SEiRP w Gdańsku Jan Pietruszewski wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Kościerzynie mł.insp. Andrzejem Czaja wręczył za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia nadane w grudniu 2013 r. przez Zarząd Główny SEiRP w Warszawie odznaczenia „Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem kolegom – Stanisławowi Kraskowskiemu , Jerzemu Kuśpa , Franciszkowi Stegrat oraz Mieczysławowi Wawrzyniak .
W trakcie dyskusji omówiono aktualną sytuację rodzin środowiska emeryckiego, projektów zmian przepisów, odpisów 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Zarząd Wojewódzki jak Komendant Powiatowy Policji wysoko ocenili działalność obecnego Zarządu Koła , życząc dalszej takiej działalności i współpracy.
Również tego dnia miłym akcentem było nadanie 18 członkom Koła Dyplomów Uznania nadanych przez Zarząd Koła za działalność na rzecz naszego Koła oraz Prezesowi Romanowi Jereczek w darze od członków Koła kol. M. Landowski wręczył szablę z dedykacją jako dowód podziękowania za dotychczasową działalność.
W ostatniej części zebrania wybrano nowe władze Koła do Zarządu weszli koledzy Roman Jereczek – prezes , Józef Landowski i Wiesław Bączkowski – wiceprezesi , skarbnik Jacek Radomski oraz sekretarz – Dariusz Raulin, . Podziękowano z dotychczasową pracę kolegom - Markowi Landowskiemu – wiceprezesowi , Wojciechowi Zabrockiemu – skarbnikowi oraz Brunonowi Kropidłowskiemu- sekretarzowi , którzy ze względów zdrowotnych i rodzinnych zrezygnowali z kandydowania do Zarządu .
Po zamknięciu obrad Walnego Zebrania członkowie jak i zaproszeni gości udali się do pobliskiego lokalu gdzie podano obiad. W miłej scenerii lokalu przy kawie i cieście trwała dalsza dyskusja nad działalnością Koła i Stowarzyszenia jej przyszłymi planami i zadaniami które winny zaowocować integracją środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin oraz wspomnieniami nie tak dawnych czasów lat służby. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczorowych .

 

Sporządził :
Józef Landowski

Zdjęcia wykonali:
Wyk . J. Landowski, A.Wiszniewski

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET