Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 9(111) Wrzesień 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 9(111) Wrzesień 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….……………………………………………………….................. 4
Obniżone świadczenia. Apelacje w SA w Warszawie. Skargi kasacyjne w SN ................. 5
Ekwiwalent. Komendant Miejski ignoruje wyrok sądu ...................................................... 8
List posła Andrzeja Rozenka ……………..………..……………….......................…......... 13
Medialny Punkt Kontaktowy ….………………………………...………...……………..... 15
Infoteka nr 50 ………………………………………………………………………………. 16
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
Koła w Kętrzynie i Mrągowie ……………………………………………………...... 23
Zarząd Oddziału Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Koło w Opocznie …………………………………………………………………...... 28
Koło w Piotrkowie Trybunalskim …………………………………………………… 33
Nekrologi
Zdzisław Cieleban …………………………………………………………………… 38
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...………… 40
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 136 ……………………………...…..…………..… 45

źródło: https:   //www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%209(111)2021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET