Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Stanowisko Zarządu Koła SEiRP w Chojnicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Stanowisko Zarządu Koła SEiRP w Chojnicach.

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenie Zarządu Koła nr 5 W Chojnicach 
podjęto uchwalę o nast treści: 

Chojnice, dnia 13 grudnia 2016r 

S T A N O W I S K O 
Zarządu Koła nr 5 W Chojnicach Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
w sprawie proponowanej przez MSWiA nowelizacji tzw. 
Ustawy dezubekizacyjnej. 

Zarząd Koła nr 5 SEiRP w Chojnicach na swym posiedzeniu w dniu 
13 grudnia 2016r w imieniu członków koła podjął uchwałę o wyrażeniu 
stanowczego protestu przeciwko przewidzianym w wyżej przywołanym 
projekcie ustawy obniżkom świadczeń emerytalnych i rentowych grupom 
byłych funkcjonariuszy Policji oraz pozostałych służb mundurowych. 
Apelujemy do ZG SEiRP o podjęcie zdecydowanych działań na 
drodze prawnej w celu zapobieżeniu wszelkim niekorzystnym zmianom w tym 
zakresie.

 
Za Zarząd Koła nr 5 
Czesław Klauzo 
/Prezes/ 


Projekt i wykonanie: InforpolNET