Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 40. Przegląd mediów – 23. 11. 2020 r. cz.1    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 40. Przegląd mediów – 23. 11. 2020 r. cz.1

Infoteka nr 40. Przegląd mediów – 23. 11. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. W tym numerze trochę mniej o

ustawach represyjnych, a więcej o wykorzystywaniu Policji do bieżącej walki

politycznej, wznieconej przez partię rządzącą. Dla pokazania kontekstu dzisiejszej

sytuacji trochę o wizjach Polski kreślonej parę lat temu przez „największego wodza” w

całej naszej historii. W miejsce wodza można wstawiać własne określenia.

  1. Ubek, esbek, esbecja to nie są w dzisiejszej Polsce słowa neutralne –

  2. Wyrok

https://www.tygodnikpowszechny.pl/wyrok-145357 WYROK MARIAN STALA 02.03.2010

/…/ "Ubek", "esbek", "esbecja" to nie są w dzisiejszej Polsce słowa neutralne.

Przeciwnie: to są słowa o niezwykle mocnym nacechowaniu negatywnym. Mówi się

"ubek", a myśli się o wszystkich zbrodniach epoki stalinowskiej; mówi się "esbek" -

i moralny wyrok jest już wydany. Konsekwencje? Rozmowa na temat byłych

pracowników Służby Bezpieczeństwa przeważnie kończy się zanim się zaczęła.

Prof. Andrzej Rzepliński mówił w uzasadnieniu wyroku (cytuję relację "Rzepy"), że

"policja polityczna w PRL miała za zadanie utrzymywać władzę" i "w różnych czasach

stosowano terror, poniżanie, inwigilację, łamano prawo człowieka. A zawsze chodziło

o podtrzymanie reżimu państwa komunistycznego". Są to opinie dobrze znane

i powszechnie akceptowane, rzecz w tym jednak, że przedmiotem wyroku nie były

zbrodnie policji politycznej w PRL, tylko prawa nabyte funkcjonariuszy państwowych

(jakkolwiek dziwnie by to brzmiało). /…/

2. Trybunał nie zastosował - choć konstytucja tego wymaga tzw. testu proporcjonalności

https://wyborcza.pl/1,75968,7603422,Sumienie__A_gdzie_prawo_.html

Sumienie. A gdzie prawo?

Ewa Siedlecka 25 lutego 2010 | 01:00

/…/ Trybunał uznał za nieważne, że w wolnej Polsce komisje weryfikacyjne - złożone

także z lokalnych działaczy podziemnej opozycji - uznały część funkcjonariuszy za

mających moralne kwalifikacje do służby w UOP, bo nie łamali praw człowieka. Jego

zdaniem te oceny nie są równoznaczne ze "świadectwem moralności". I ocenił, że

funkcjonariusze pozytywnie i negatywnie zweryfikowani nie różnią się w sposób

istotny, więc można ich było tak samo potraktować. /…/

3. Duda o doszukuje się spisku SB-ków

https://natemat.pl/326879,andrzej-duda-poplynal-na-spotkaniu-klubow-gp-mowil-o-lewackich-elitach?fbclid=IwAR0qQhR0FrDoa3HNdhtjheTh6PjCyvkRjvfk50NHocOXVw8azYQyDdbER0A Duda popłynął na spotkaniu klubów "GP". Mówił o spisku SB-ków i "lewackich elit"C//

/ Czy można wygadywać jeszcze większe bzdury? – red./

Adam Nowiński, 14 listopada 2020, 17:35

/…/– Ci ludzie zostali pozbawieni większej części uposażeń emerytalnych. To ludzie, którzy są często po wielu latach szkolenia w tajnych służbach PRL, więc zmagamy się z bardzo silnym prądem, który jest wspierany - co każdy widzi - przez różnego rodzaju salony z zachodu Europy, którą chcą w Polsce zmienić mentalność ludzi – kontynuował prezydent. /…/

4. Pracowała przez okres zaledwie 6 miesięcy i 6 dni w Wydziale Polityczno-Wychowawczym

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B9104B0E7

II SA/Wa 2784/19 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 roku

/…/Organ wydając decyzję w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej powinien badać czy konkretna służba charakteryzowała się bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań i funkcji państwa totalitarnego, czy też nie miała takiego charakteru, tj. była np. działalnością ograniczającą się do zwykłych, standardowych działań, czynności podejmowanych i wykonywanych w każdej służbie publicznej, tj. służbie na rzecz państwa jako takiego, a tym samym nie ma – z punktu widzenia aksjologicznych podstaw demokratycznego państwa prawnego – żadnych konotacji negatywnych. /…/ W świetle powyższego Sąd uznaje, że Minister wydając zaskarżoną decyzję dokonał nieprawidłowej wykładni art. 8a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej oraz nie ocenił właściwe okoliczności sprawy z punktu widzenia zastosowania tego przepisu i w ten sposób naruszył w szczególności art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., jak również art. 8 i art. 11 k.p.a. Sąd, mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a) i c) p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję.

 

5. Ustawa lustracyjna konstruuje świat kafkowski.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/216629,1,prawo-moralnosc-i-lustracja.read

MAREK PIECHOWIAK 24 KWIETNIA 2007

Prawo, moralność i lustracja

Ustawa lustracyjna konstruuje świat kafkowski. Jest się o coś podejrzanym; nie wiadomo

dokładnie, o co.

Wersja rozszerzona tekstu, który ukazał się w „Polityce „ nr 17/18 pod tytułem

„Teczkowa moralność".

Mam wrażenie, że konstruowany jest świat z literatury Franza Kafki. Jest się o coś

podejrzewanym; nie wiadomo dokładnie, o co; ktoś coś sprawdza. Wszystko może się

jednak skończyć tragicznie w sensie dosłownym i w świecie realnym; bo do tragedii

prowadzi nierzadko utrata pracy i utrata możliwości wykonywania zawodu; tragedii tym

boleśniejszej, że w wielu przypadkach będącej sankcją całkowicie nieproporcjonalną do

winy, albo sankcją za wierność swoim przekonaniom i za upominanie się o prawa

człowieka. To sprawa moralna a nie tylko prawna. Od ustawy lustracyjnej po prostu

wieje grozą, wynikającą przede wszystkim z generalnej nieracjonalności uregulowań,

powiązanej z drakońskimi sankcjami; grozą, która rzutuje na relację między państwem a

obywatelem, i rodzi obawy, że w innych dziedzinach będzie w przyszłości podobnie.

6.Sądy pracy zdezorientowane, kto ma przedstawiać dowody na łamanie

praw człowieka

https://www.prawo.pl/kadry/dowody-na-lamanie-praw-czlowieka-niejasna-uchwala-sn,504172.html?fbclid=IwAR3U9Ufr3CKRdaZ_LGQIyh4emZUz1yVbzC37JgBSxFCJseIAOSNhK_KsH4Y

Sądy pracy zdezorientowane, kto ma przedstawiać dowody na łamanie praw człowieka
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Data dodania: 03.11.2020
Każdy sąd powszechny samodzielnie zadecyduje, czy powinien procedować w kwestii emerytur funkcjonariuszy służb PRL i jak rozumieć uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Jednak niektórzy sędziowie uważają, że kwestia ciężaru dowodu nie została wyjaśniona. Zapadają różne orzeczenia i w zasadzie czeka się na pisemne uzasadnienie, bo uchwała jest niejasna.

7. Apel generałów i admirałów w stanie spoczynku. "Dalsza eskalacja doprowadzi do tragicznych konsekwencji"

My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb

specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w

Kraju.

8. Oświadczenie Polskiego PEN Clubu - ustawowym obowiązkiem policji jest

zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona demonstrujących.

https://penclub.com.pl/oswiadczenie-polskiego-pen-clubu-20-11-2020/

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu, 20.11.2020

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania użycia siły wobec uczestników

pokojowych demonstracji, które odbywają się w całym kraju. Zgodnie z obowiązującym

prawem, zgodnie z Konstytucją RP obywatele mogą manifestować swoje poglądy i

uczestniczyć w zgromadzeniach nawet w warunkach epidemii. Ustawowym

obowiązkiem policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona demonstrujących.

9. Policjant też człowiek - pomoc prawna dla 5 policjantów

https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/201109646-Narodowa-zrzutkapl-na-prawnikow-zawieszonych-policjantow.html Narodowa zrzutka.pl na prawników zawieszonych policjantów IK

Już 657 osób i organizacji wpłaciło pieniądze na pomoc prawną dla pięciu policjantów z

Warszawy, których zawieszono za „brak reakcji” pod domem Jarosława Kaczyńskiego.

Na domu płocie powieszono pieluchy i wieszaki. /…/ W dobę zebrano ponad 25 tys. zł z

30 tys. zł, których potrzebują funkcjonariusze na prawników. Wpłaciło już 657 osób, w

tym organizacje związkowe policjantów. Wpłaty od 500 do 10 zł. /zebrano ponad 35 tys

. zł – stan z 21 11 2020 –red./

10. List Piotra Niemczyka do policjantów.

http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/15936

31 października 2020,

Do przyjaciół policjantów

Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony,

Duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara

I dziś na progach jego wybija pokłony.

(Adam Mickiewicz, Do przyjaciół Moskali, Dziadów część III)

Słowo przyjaciele w tytule nie jest prawdziwe. Nie jesteście moimi przyjaciółmi.

/…/ Kiedy ulicami polskich miast maszerują pseudokibice to udajecie, że Was nie ma

. Udajecie, że nie słyszycie haseł w rodzaju „zawsze i wszędzie policja jebana będzie”,

ani nie widzicie napisów „HWDP”. Ale jak widzicie emerytów albo studentów, to Wasza

wrażliwość na słowa gwałtownie rośnie. Słowo „wypierdalać” staje się wyrazem

niesłychanej agresji, godnej ataku gazem pieprzowym. Albo wyciągania ludzi z tłumu,

aby nawet przypadkową osobę ukarać mandatem, wnioskiem do Sanepidu, albo do

sądu. A to, że słowom nie towarzyszą żadne inne formy agresji, nie przeszkadza Wam

później bredzić w telewizji, że odpieraliście bezpośredni atak.

Chociaż w mediach lansujecie się na twardzieli, to w realu można odnieść wrażenie, że Wasza wrażliwość na słowa jest mniejsza od odporności motyla. /…/

11. Nieumundurowani funkcjonariusze stosowali siłę fizyczną i pałki,

http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/16203 Przemoc policji 18 listopada. RPO pisze do Komendanta Stołecznego Policji 19/11/2020  Nieumundurowani funkcjonariusze stosowali siłę fizyczną i pałki, wyciągając pojedyncze osoby spośród protestujących 18 listopada w Warszawie. Ponadto policjant użył przemocy wobec wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Budzi to poważne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, który chce wyjaśnień od policji w sprawie jej działań.

12. Policja łże jak PiS

https://studioopinii.pl/archiwa/201524

Krzysztof Łoziński: Policja łże jak PiS 21.11.2020 Po pierwsze: żadne

zgromadzenie spontaniczne nie jest obecnie nielegalne. /…/

Po szóste: na podstawie ustawy o policji, każdy policjant

ma OBOWIĄZEK odmówić wykonania polecenia prowadzącego do przestępstwa.

Po siódme: nie wolno nikomu stawiać zarzutów za informowanie o protestach. Każdy obywatel ma prawo przekazywać i publikować wszystkie informacje, które nie są tajne.

13. Policjant może odmówić bezprawnego rozkazu

https://wyborcza.pl/7,75398,26456453,gen-rapacki-policjant-moze-odmowic-bezprawnego-rozkazu-wazniejsze.html Gen. Rapacki: Policjant może odmówić bezprawnego rozkazu. Ważniejsze, by mógł spojrzeć sobie w twarz WYWIAD

Wojciech Czuchnowski 30 października 2020 | 06:02

Dowódcy powinni w maksymalny sposób wykorzystywać pokojowe możliwości

rozwiązań. Emocje po stronie policji są takie same jak po stronie manifestujących.

Wystarczy niewielka iskra, by sytuacja wymknęła się spod kontroli.

/…/

Co będzie z policją, gdy to wszystko się skończy? Czy po zmianie władzy konieczna

będzie opcja zerowa, przynajmniej wobec osób funkcyjnych?

- Nie widzę potrzeby opcji zerowej. Opcja zerowa jest największą tragedią z punktu

widzenia bezpieczeństwa kraju oraz interesów formacji. Większość policjantów

wykonuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i ślubowaniem. Wiedzą, że żadna

władza nie trwa wiecznie, wiedzą, że trzeba się zachowywać przyzwoicie. Gdy to

wszystko kiedyś się skończy, będę przeciwny robieniu jakiejkolwiek czystki. Natomiast

tam, gdzie doszło do indywidualnych naruszeń prawa, gdy zmuszano ludzi do działań

sprzecznych z konstytucją i ślubowaniem, rozliczenia będą konieczne.

14. Co musi mieć w głowie policjant, który znienacka wali stalową pałą

https://wyborcza.pl/7,75968,26531222,zbiry-z-policyjnej-elity-co-musi-miec-glowie-

policjant-ktory.html#S.DT-K.C-B.3-L.2.maly

Wojciech Czuchnowski

Zbiry z policyjnej elity. Co musi mieć w głowie policjant, który znienacka wali

stalową pałą?

20 listopada 2020 | 15:00

 

Dzień, w którym policyjna elita dopuściła się bandyckich działań, obciąża całą formację.

I nie wierzę, że przełożeni tych zbirów wyciągną wobec nich jakieś konsekwencje.

Brnąc w bagno, w jakie wciąga ich PiS, już stali się zbrojnym ramieniem obozu

rządzącego.

15. W światku antyterrorystów zawrzało

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26529279,palek-mieli-uzyc-ci-z-wydzialu-drugiego-wiernego-dobrozmianowemu.html?fbclid=IwAR1yHAD4xlV88t9A_deBC3EOB8eRyDTWLlqcjYv1k88OynvMDIOGHWIO-Fo#s=BoxMMt1 Pałek mieli użyć ci z wydziału drugiego, wiernego dobrozmianowemu szefowi. W

światku antyterrorystów zawrzało

AD

Maciek Kucharczyk 19.11.2020 19:22

- Jest spory wkur..., na to co się stało. Najczęściej pada słowo "hańba" - mówi nam

informator powiązany z Biurem Operacji Antyterrorystycznych, w którym tli się "wojna

domowa". To funkcjonariusze tej wyspecjalizowanej jednostki mieli w środę użyć po

cywilnemu pałek teleskopowych przeciw demonstrantom.

16. Kto wysłał antyterrorystów na ludzi

https://wyborcza.pl/7,75398,26531195,kto-wyslal-antyterrorystow-na-ludzi-szef-boa-chce-sie-podac.html#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy

Kto wysłał antyterrorystów na ludzi? Szef BOA chce się podać do dymisji

Wojciech Czuchnowski 20 listopada 2020 | 15:00

Ma to być protest przeciwko użyciu podległych mu funkcjonariuszy do ataków na

polityczną demonstrację, do których doszło w środę.

Informacje o planowanej dymisji insp. Dariusza Zięby dostaliśmy z dwóch źródeł w

policji. - Nie chciałbym być na jego miejscu. To, co się stało, jest potężnym ciosem

wizerunkowym. Jedna decyzja nieodpowiedzialnych ludzi kładzie się cieniem na

prestiżu i osiągnięciach jednostki - mówi "Wyborczej" insp. Wojciech Majer, który

kierował Biurem Operacji Antyterrorystycznych do 2016 r.

17. Adam Rapacki - Widać, że jest ogromna presja polityków na policję,

żeby uporać się ze Strajkiem Kobiet

https://tvn24.pl/polska/antyterrorysci-z-boa-interweniowali-na-strajku-kobiet-w-warszawie-general-adam-rapacki-komentuje-4757162

"Widać, że jest ogromna presja polityków na policję"

TVN24 | Polska 21 listopada 2020, 22:02 Autor: akr//rzw Źródło: TVN24

Mam ogromne wątpliwości co do racjonalności tych decyzji - powiedział w "Faktach

po Faktach" generał Adam Rapacki, komentując podjęcie interwencji przez policję,

między innymi antyterrorystów, w czasie środowego protestu w Warszawie. Były

zastępca komendanta głównego policji i były wiceminister spraw wewnętrznych ocenił,

iż "widać było, że jest przygotowana taktyka zamierzająca do jak największego

legitymowania osób, a w dalszej kolejności jak największego kierowania wniosków do

sądów, do sanepidu po to, żeby zniechęcić uczestników do dalszych zgromadzeń".

 

18. Długi zbrodniarza

Artykuł Bożeny Dunat pt. "Długi zbrodniarza" z 46 numeru tygodnika "NIE

Nazwisko Włodzimierza wciąż jest w bazie osób poszukiwanych, a bliscy nie otrząsnęli się jeszcze po pogrzebie. Ceremonia odbyła się 16 października 2020 r. w Lublinie. Wcześniej transport zwłok z kostnicy w Warszawie. Na własny koszt.

19. NIEBIESCY, PRAWIE BRUNATNI

https://www.tygodnikpowszechny.pl/niebiescy-prawie-brunatni-164584

NIEBIESCY, PRAWIE BRUNATNI

ANDRZEJ STANKIEWICZ 24.08.2020

Dla władzy przebierają się za anioły i tną konfetti, by hojnie oprószyć nim władzę. Dla

władzy rzucają ludzi na glebę i wykręcają ręce podniesione na władzę. Polska policja

znalazła się blisko granicy, która odróżnia formację służącą państwu i społeczeństwu

od zbrojnego ramienia partii i wodza.

Polska policja z dnia na dzień, z interwencji na interwencję oddala się od etosu

apolitycznej służby, który przez ćwierć wieku stanowił jej receptę na grzechy z czasów

komunizmu. Choć kierują nią oficerowie zrekrutowani już po upadku PRL, niebieskie

mundury zaczynają się znów kojarzyć z władzą – jej ideologią, fobiami i interesami.

20. Nigdy w życiu nie strzelano do mnie z tylu rac

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26507292,policjant-po-marszu-niepodleglosci-nigdy-w-zyciu-nie-strzelano.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR2dteab6ZJnTm1uVIteNS2EhDIcqCDD4edYv5_xGV_wy9oSF6OZ6IvYnAo

Policjant po Marszu Niepodległości: Nigdy w życiu nie strzelano do mnie z tylu rac

Marcin Pietraszewski 13 listopada 2020 | 13:11

- Zapraszam polityków PiS, żeby stanęli z nami pod gradem kamieni oraz rac i patrzyli,

jak bandyci dewastują miasto. Potem mogą oceniać nasze działania - mówi policjant z

oddziałów prewencji z Katowic, który uczestniczył w zabezpieczaniu Marszu

Niepodległości w Warszawie.

21. Jak szef policyjnych związkowców stracił wzrok i sprzedał się PiS

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,89336,26533490,pieniadze-to-nie-wszystko-czyli-jak-szef-policyjnych-zwiazkowcow.html

Piotr Żytnicki Jak szef policyjnych związkowców stracił wzrok i sprzedał się PiS

Przestraszona władza postanowiła zdusić uliczne protesty, a tego nie da się zrobić bez

lojalnych policjantów. Szef związkowców Rafał Jankowski właśnie do nich dołączył.

/…/ Warto pochylać się nad transformacją Jankowskiego, bo związki zawodowe z

zasady powinny reprezentować interes pracowników, a nie pracodawcy. Jankowski

jeszcze niedawno skupiał się na perspektywie szeregowych policjantów, których

wykorzystywano do działań politycznych. Nie podobało mu się to. Dzisiaj przyjmuje

perspektywę szefów policji i jej politycznych mocodawców, gra z nimi w jednej

drużynie. Dość znamienne, że w TVN24 pochwalił się wymianą SMS-ów z

komendantem głównym, zaś o rozmowach z szeregowymi policjantami nie

wspomniał.

22. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi, chociaż to Antifa zaatakowała polskich patriotów

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/wiceszef-pis-ostro-o-policji-i-marszu-to-juz-wojna-aa-LLJR-JrZ7-rkYv.html Wiceszef PiS ostro o policji i Marszu. To już wojna? 2020-11-12 12:10ełem

Na środowy Marsz Niepodległości wybrał się także marszałek-senior Sejmu, Antoni Macierewicz. Polityk, w krótkim filmie, zamieszczonym na Facebooku bardzo wychwalał "patriotyczną młodzież" biorącą udział w marszu. Mówił o atakach "lewackiej Antify" na pochód i... nieoczekiwanie zaatakował działania policji. Czy to wojna w Prawie i Sprawiedliwości? /…/ "Doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi, chociaż to Antifa zaatakowała polskich patriotów. To musi zostać wyjaśnione!" - perorował Macierewicz.

23. …dzieci z zespołem Downa muszą żyć

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jaroslaw-kaczynski-o-aborcji-dzieci-z-

zespolem-downa-musza-zyc/xplhqb

Jarosław Kaczyński dla Onetu: dzieci z zespołem Downa muszą żyć

ANDRZEJ GAJCY ANDRZEJ STANKIEWICZ

 14 paź 16 15:28 aktualizacja 14 paź 16 15:44 

W rozmowie z Onetem prezes PiS Jarosław Kaczyński ostatecznie wyjaśnia swoje

stanowisko w sprawie zmian w ustawie antyaborcyjnej. – W jednym obszarze należy

doprowadzić do zmian. Chodzi o aborcję eugeniczną, czyli ze względu na wady płodu.

Mam na myśli zwłaszcza chore dzieci z zespołem Downa, a to jest ogromna większość

legalnych aborcji w Polsce. Uważam, że powinna nastąpić zmiana, aby dzieci z

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET