Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Interpelacja poselska do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie interpretacji art.8a znowelizowanej ustawy emerytalnej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Interpelacja poselska do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie interpretacji art.8a znowelizowanej ustawy emerytalnej

- Interpelacja poselska p. Joanny Frydrych z dnia 26 stycznia 2017 r   do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wywiadu Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej,Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

- odpowiedź na interpretacje z dnia 2 marca 2017 r

link do treści w formacie pdf:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacja%20nr%209699%20-%20tekst1.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET