Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r. cz.1    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r. cz.1

Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Ten numer prawie w całości

poświęcamy Uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 roku w sprawie wykładni

pojęcia służba na rzecz totalitarnego państwa.

 

 

  1. Być albo nie być...

https://www.seirp.pl/byc-albo-nie-byc

Być albo nie być… - sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego

odpowiedzą na pytanie czy warto być przyzwoitym

Przed nami dwie ważne rozprawy – 16 września przed Sądem Najwyższym i 6

października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozwiązanie dylematów przed

którymi stoją sędziowie jest oczywiste dla każdego przyzwoitego człowieka. Czy będą

równie oczywiste dla sędziów SN i TK – wierzymy, że tak.

  1. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy

III UZP 1/20 Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 16 września 2020 r.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1

ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity

tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich

okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich

weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1392-

301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

  1. RPO - Przy obniżaniu świadczeń emerytalno-rentowych oficerów służb PRL trzeba oceniać ich indywidualne czyny

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sn-obnizanie-emerytur-funkcjonariuszy-prl-bez-odpowiedzialnosci-zbiorowej SN o ustawie dezubekizacyjnej: by obniżyć świadczenie oficera służb PRL, trzeba zbadać jego indywidualne czyny

Data: 2020-09-16

  1. Przy obniżaniu świadczeń emerytalno-rentowych oficerów służb PRL trzeba oceniać ich indywidualne czyny

  2. Sama przynależność formalna do służb wymienionych w tzw. ustawie dezubekizacyjnej do tego nie wystarczy. Orzekł tak Sąd Najwyższy, nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z grudnia 2016 r.

  3. RPO, który przyłączył się do sprawy w SN, wskazywał, że skoro ustawodawca wprowadził do sytemu prawnego pojęcie „totalitarnego państwa” to powinno ono znaleźć swój wyraz w indywidualnej ocenie postępowania konkretnego funkcjonariusza.

 

  1. Komunikat Sądu Najwyższego z 16 września 2020 roku w sprawie sygn. akt III UZP 1/20​

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

SN: Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka

16 września 2020 r. III UZP 1/20​ /…/

Sąd wskazał, że o służbie na rzecz totalitarnego państwa można mówić w ujęciu

szerokim, to znaczy - byłeś zatrudniony w określonym czasie i miejscu, dlatego stracisz

uprawnienia emerytalne. Można też powiedzieć, że istnieje definicja państwa

totalitarnego w ujęciu wąskim, to znaczy - tracisz świadczenie, jeżeli w swojej służbie

naruszałeś podstawowe prawa i wolności innych osób, zwłaszcza osób walczących o

niepodległość, suwerenność, i o wolną Polskę.

W ocenie Sądu Najwyższego w składzie rozpoznającym przedstawione zagadnienie

prawne, tylko to ostatnie rozumienie ustawy jest akceptowalne.

Kończąc wygłaszanie ustnych motywów dzisiejszej uchwały sędzia sprawozdawca

podkreślił, że „system prawa powinien być wykładany w sposób wnikliwy i wymaga

wnikliwego spojrzenia. Musimy go postrzegać jako całość. Jeśli wykładnia prawa

ma być dokonana w gniewie, który pokona roztropność, to wynik takiej wykładni

nie da się obronić”.

5. Służba powinna być oceniana na podstawie indywidualnych czynów

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1491067,sad-najwyzszy-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury-funkcjonariusz-prl.html?fbclid=IwAR0LUrTV0Da_Do7pEYgTd_Uz6gZ7yP6i32Bn1W1VSJBElAEkgPrwWsTlxyo

SN ws. emerytur funkcjonariuszy PRL: Służba powinna być oceniana na podstawie indywidualnych czynów

16.09.2020, 14:14; Aktualizacja: 16.09.2020, 15:02

Kryterium służby na rzecz totalitarnego powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka - orzekła w środę w uchwale Izba Pracy Sądu Najwyższego. "SN uważa, że trzeba wreszcie rozstrzygnąć te wątpliwości, bo sprawa tej ustawy i jej stosowania toczy się już kilka ładnych lat i brak jest jakiś jednoznacznych wytycznych, w jakim kierunku rozumieć te przepisy i jak je stosować" - powiedział w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów SN prezes Izby Pracy Józef Iwulski. /…/ Powołując na preambułę do konstytucji, w której mowa m.in. o gwarancji praw obywatelskich, sędzia wskazywał, że wskazana gwarancja "odcina nas od metod typowych dla państw totalitarnych". "My nie możemy działać jak to państwo totalitarne, które nie przestrzegało żadnych reguł, żadnych praw jednostki do rzetelnego i sprawiedliwszego procesu. Stalibyśmy się wówczas niczym innym, jak tym samym systemem, który krytykujemy" - powiedział sędzia Bieniek. Jak podsumował, w rezultacie miejsce pracy i okres pełnienia służby nie może być jedynym kryterium pozbawienia prawa do świadczenia emerytalnego b. funkcjonariuszy PRL.

6. Klęska PiS w Sądzie Najwyższym

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1971614,1,dezubekizacja-totalitarna-kleska-pis-w-sadzie-najwyzszym.read?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Ewa Siedlecka 16 WRZEŚNIA 2020

Dezubekizacja totalitarna. Klęska PiS w Sądzie Najwyższym

Ustawa dezubekizacyjna wprowadza odpowiedzialność zbiorową, której w państwie prawa być nie może – uznali dziś sędziowie Sądu Najwyższego. Dali świadectwo odwagi.

7. Sąd Najwyższy nie zostawił suchej nitki na dezubekizacji wg PiS.

https://oko.press/ad-najwyzszy-nie-zostawil-suchej-nitki-na-dezubekizacji-wg-pis-to-przelomowa-uchwala/

OKO.press ANNA WÓJCIK 16 WRZEŚNIA 2020

Sąd Najwyższy nie zostawił suchej nitki na dezubekizacji wg PiS. To przełomowa uchwała

Obniżka emerytur i rent może nastąpić tylko po weryfikacji zachowania konkretnej osoby: czy w latach 1944-90 naruszała prawa i wolności człowieka, a przez to działała na rzecz reżimu komunistycznego - orzekł Sąd Najwyższy. Podważył tym samym podstawowy mechanizm uchwalonej przez PiS ustawy represyjnej

8. Przed sądem stoi jednak zawsze konkretny człowiek – argumentował Sąd Najwyższy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1491107,dezubekizacja-sad-najwyzszy-odpowiedzialnosc-indywidualna.html

SN o dezubekizacji: Odpowiedzialność indywidualna, nie zbiorowa

autor: Paulina Nowosielska 17.09.2020, 07:35; Aktualizacja: 17.09.2020, 07:43

Państwo jest uprawnione do rozliczeń z reżimem. Przed sądem stoi jednak

zawsze konkretny człowiek – argumentował Sąd Najwyższy. Ocena służby na

rzecz totalitarnego państwa powinna uwzględniać wszystkie okoliczności i

indywidualne czyny. Tym samym samo formalne kryterium przynależności do

jednostek wyróżnionych w art. 13b ustawy z 2016 r. to za mało – ocenił w

uchwale Sąd Najwyższy.

 

9. Nie możemy działać jak państwo totalitarne

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26306263,sn-ws-ustawy-deubekizacyjnej-nie-mozemy-dzialac-jak-panstwo.html

SN ws. ustawy dezubekizacyjnej: Nie możemy działać jak państwo totalitarne

PAP, tokfm.pl 16.09.2020 15:18

Państwo jest uprawnione do rozliczeń z byłym reżimem, jednak przed sądem zawsze

staje konkretny człowiek; nie możemy działać jak państwo totalitarne, które nie

przestrzegało żadnych reguł, wówczas stalibyśmy się tym samym systemem, który

krytykujemy - wskazał w środę Sąd Najwyższy.


 

10. Kluczowy wyrok SN w sprawie dezubekizacji

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dezubekizacja-sad-najwyzszy-wydal-wyrok/ygwhn26?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

Kluczowy wyrok SN w sprawie dezubekizacji

Magdalena Gałczyńska 16 wrz, 13:56 

Sąd Najwyższy uznał, że nie wolno wyłącznie na podstawie przynależności do danej formacji z czasów PRL poddawać danej osoby dezubekizacji. Fakt ten nie jest wystarczający do stwierdzenia, że dana osoba służyła na rzecz totalitarnego państwa. Taka decyzja siedmioosobowego składu SN oznacza porażkę Zbigniewa Ziobry, który jako Prokurator Generalny stał na stanowisku, że wystarczy fakt służby w formacjach z okresu PRL, by byłym funkcjonariuszom obniżać uposażenia.

11. Sąd oddalił wnioski Ziobry, który próbował storpedować obrady

https://wyborcza.pl/7,75398,26303912,dezubekizacja-w-sadzie-najwyzszym-ziobro-nie-chce-dopuscic.html#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy

Dezubekizacja w Sądzie Najwyższym. Sąd oddalił wnioski Ziobry, który próbował storpedować obrady [AKTUALIZUJEMY]

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 16 września 2020 | 10:59

Prokurator generalny złożył dwa wnioski o odroczenie rozprawy SN. Nie podobają mu się informacje o przewodniczącym składu orzekającego, które wyczytał w... Wikipedii.

To może być największa porażka rządu PiS. Sąd Najwyższy postanowił się bowiem

zająć sztandarową ustawą obecnej władzy, tzw. ustawą dezubekizacyjną. 

Zbigniew Ziobro próbował więc już na początku nie dopuścić do obrad. W jego imieniu

prokurator biorący udział w posiedzeniu złożył w środę o 8.55 (a więc godzinę przed

posiedzeniem, choć o rozprawie wiedział od lipca) dwa wnioski.

12. Dezubekizacja po wyroku SN. Czy sądy odblokują sprawy mundurowych emerytów

https://wyborcza.pl/7,75398,26309155,dezubekizacja-po-wyroku-sn-czy-sady-odblokuja-sprawy-mundurowych.html

Dezubekizacja po wyroku SN. Czy sądy odblokują sprawy mundurowych emerytów?

Leszek Kostrzewski 17 września 2020 | 11:59

Trybunał ma wydać orzeczenie w sprawie dezubekizacji 6 października. Jakie będzie

ono miało znaczenie wobec środowego wyroku Sądu Najwyższego? /…/ Teraz badając

każde odwołanie "zdezubekizowanego" funkcjonariusza sądy będą musiały zbadać

przebieg całej jego służby – ocenić, co dokładnie robił i czy wykonując swoją pracę w

danej instytucji łamał prawa człowieka.

To oznacza, że Zakład Emerytalny MSWiA w każdej indywidualnej sprawie będzie

miał obowiązek udowodnić przed sądem – między innymi w oparciu o akta IPN – że

dana osoba podejmowała działania na rzecz totalitarnego ustroju, czyli np. działała

przeciwko opozycji demokratycznej czy Kościołowi. Jeśli tego nie zrobi, brak będzie

podstaw do obniżenia świadczeń – mówi radca prawny Aleksandra Karnicka,

prowadząca kancelarię specjalizującą się w obsłudze prawnej funkcjonariuszy służb

mundurowych.

13. Komentarze po orzeczeniu SN ws. dezubekizacji

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26306966,komentarze-do-uchwaly-sadu-najwyzszego-ws-ustawy-dezubekizacyjnej.html Komentarze po orzeczeniu SN ws. dezubekizacji. "Przełom", "To się nie mieści w głowie!"

oprac. Weronika Bruździak-Gębura, Michał Litorowicz 16.09.2020 19:44

W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę ws. uchwalonej przed czterema laty przez PiS

ustawy dezubekizacyjnej. Zdaniem sędziów miejsce pracy i okres pełnienia służby nie

mogą być jedynym kryterium pozbawienia prawa do emerytury byłych funkcjonariuszy

służb bezpieczeństwa PRL. Orzeczenie SN skomentowali politycy partii rządzącej oraz

opozycji. Odniósł się do niego także Rzecznik Praw Obywatelskich. /…/ "Cieszę się, że

RPO [Rzecznik Praw Obywatelskich - red.] mógł uczestniczyć w postępowaniu

prowadzącym do wydania przełomowej uchwały Sądu Najwyższego w sprawie

dezubekizacji. Trzy lata pracy nie poszły na marne" - napisał na TwitterzeAdam Bodnar

 

14. SN podważył założenia ustawy dezubekizacyjnej

https://www.wprost.pl/kraj/10364992/sn-podwazyl-zalozenia-ustawy-dezubekizacyjnej-prawniczy-zamach-zlamanie-umowy.html SN podważył założenia ustawy dezubekizacyjnej. „Prawniczy zamach”, „złamanie umowy” Dodano: 16 września 2020,  16:38 W środę 16 września Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. dezubekizacji. Skład 7 sędziów przypomniał, że odpowiedzialność zbiorowa to domena systemów totalitarnych, więc w tym wypadku emerytur nie można obniżać automatycznie, a każdy przypadek trzeba rozważyć indywidualnie. Jak zareagował na to Twitter?

 

15. ZATRZYMANA DEZUBEKIZACJA

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-dziennik-zatrzymana-dezubekizacja/

NASZ DZIENNIK”: ZATRZYMANA DEZUBEKIZACJA

 

17 września 2020 19
Radio Maryja – Katolicki głos w Twoim domu /!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/

Sąd Najwyższy wprowadza dodatkowe kryteria do tzw. ustawy dezubekizacyjnej,

niezgodne z intencjami ustawodawcy.

 

16. Decyzja SN w sprawie dezubekizacji to porażka PiS

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dezubekizacja-sad-najwyzszy-i-trybunal-konstytucyjny/dkc3xn4,79cfc278?fbclid=IwAR1v-zlHsm9rFHbM0RQOvVavyEDXb_pwpOpmZlTXePebHOXdb9jhykq34N0

Decyzja SN w sprawie dezubekizacji to porażka PiS. Co stanie się w sądach? Co stanie się w Trybunale Konstytucyjnym?

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca dezubekizacji stała się wskazówką i

kierunkowskazem dla wszystkich sądów, zajmujących się odwołaniami byłych

funkcjonariuszy, którym odebrano znaczną część emerytur. Czy to oznacza, że sądy w

całej Polsce mogą już zacząć odwieszać zawieszone sprawy, których bieg wstrzymano

po tym, jak pytanie prawne dotyczące dezubekizacji warszawski Sąd Okręgowy

skierował do Trybunału Konstytucyjnego? - Powinny, bo ci ludzie, emeryci, nie mogą

czekać w nieskończoność. To naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu - mówi

Onetowi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Magdalena Gałczyńska, 18 września 2020 r. 23:08

 

17. Tuleja: Orzeczenie Sądu Najwyższego ws. ustawy dezubekizacyjnej

https://podcasty.rp.pl/rozmowy/prawo/6228-prof-piotr-tuleja-uj-sedzia-tk-w-stanie-spoczynku

Tematem rozmowy była uchwała Izby Pracy SN ws. ustawy dezubekizacjnej.

https://www.youtube.com/watch?v=ly2pvQmVekY&fbclid=IwAR3SB6AKydoqAsig5e_z9u4yQDhE5SIc1y8EnMgywoZM_70knE9ZqPw_ydo

Tuleja: Orzeczenie Sądu Najwyższego ws. ustawy dezubekizacyjnej | #RZECZoPRAWIE

Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego #RZECZoPRAWIE był prof. Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloński, sędzia TK w stanie spoczynku.

 

18. SN: Można obniżyć emeryturę funkcjonariusza, jeśli zbada się wszystkie okoliczności służby

https://www.prawo.pl/kadry/mozna-obnizyc-emeryture-funkcjonariusza-jesli-

zbada-sie,503119.html


Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Data dodania: 16.09.2020

Można obniżyć emeryturę funkcjonariusza, jeśli zbada się wszystkie okoliczności

służby

/…/

Rzecznik Praw Obywatelskich stanął na stanowisku, że formalna przynależność

do służb nie może być powodem podwójnego obniżenia emerytury

funkcjonariusza. Jak stwierdził dr Trociuk, przepisy ustawy o zabezpieczeniu

emerytalnym da się wyłożyć zgodnie ze standardem konstytucyjnym, gdyż

wchodzi w grę art. 64 Konstytucji - dotyczy praw majątkowych jednostki.

Ustawodawca ma prawo do ingerencji w te prawa, ale trzeba to robić według

przyjętych reguł.

 

19. Pułkownik wygrał z MSWiA

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26300704,pulkownik-wygral-z-mswia-sad-ustawa-dezubekizacyjna-wprowadzila.html?fbclid=IwAR2jZ-rzz4fBXPwi_g2E9bJess931ZhY-lFKQY-5u_Iz9bQeySA1WWNlpXc

Pułkownik wygrał z MSWiA. Sąd: Ustawa dezubekizacyjna wprowadziła zasadę

odpowiedzialności zbiorowej

Marcin Pietraszewski 15 września 2020 | 11:51

 

Sąd przywrócił pułkownikowi straży granicznej emeryturę odebraną ustawą dezubekizacyjną. - Jej zapisy naruszają konstytucję i wprowadzają zasadę odpowiedzialności zbiorowej - uznała sędzia Jolanta Mika z Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Wyrok nie jest prawomocny.

20. List Andrzeja Rozenka do represjonowanych z 16 września 2020 roku

https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/3588534401159461

Andrzej Rozenek 16 września o 17.06

Warszawa, 16 września 2020 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Sąd Najwyższy naszym bohaterem!

Dziś w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej Sąd Najwyższy bezdyskusyjnie stanął po stronie emerytów mundurowych. Sędziowie postanowili, że każdą sprawę odwoławczą należy traktować indywidualnie, gdyż w państwie demokratycznym nie może działać zasada odpowiedzialności zbiorowej.

Nie możemy działać jak państwo totalitarne, takie które nie daje człowiekowi prawa do sprawiedliwego sądu” - stwierdził sędzia sprawozdawca Bohdan Bieniek. /…/

 

21. Prorządowe media rozpoczęły nagonkę na sędziów SN.

https://wyborcza.pl/7,75398,26316624,prorzadowe-media-rozpoczely-nagonke-na-sedziow-sn-tym-razem.html

Leszek Kostrzewski 19 września 2020 | 10:00 Prorządowe media rozpoczęły nagonkę

na sędziów SN. Tym razem za dezubekizację

"Czerwony układ w SN", "W Sądzie Najwyższym prężnie działa komunistyczne,

nieformalne lobby" - to tytuły artykułów w portalu braci Karnowskich wPolityce.

 

 

22.Premier, prezes IPN i kilku innych zwolenników demokratycznego ładu prawnego

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/photos/a.208428164652/10159068347774653

Kancelaria Premiera

17 września o 17.11 

Premier  Mateusz Morawiecki

 o orzeczeniu SN ws. ustawy dezubekizacyjnej: Haniebny wyrok, który świadczy o tym, jak potrzebne jest pozbycie się komunistycznych zaszłości. Zwalnia z odpowiedzialności funkcjonariuszy UB i SB, którzy mordowali polskich patriotów.

23. Prof. Kłak o szokującej uchwale SN ws. dezubekizacji

https://wpolityce.pl/polityka/517908-prof-klak-o-szokujacym-wyroku-sn-ws-dezubekizacji

TYLKO U NAS. Prof. Kłak o szokującej uchwale SN ws. dezubekizacji i udziale w

składzie sędziego Iwulskiego: ”Sąd nie poczekał na rozstrzygnięcie TK”

opublikowano: godzinę temu aktualizacja: 21 minut temu 16 09 2020 godz. 17.33

24. Szokująca decyzja SN ws. dezubekizacji.

https://wpolityce.pl/polityka/517851-iwulskiego-nie-wylaczono-ze-sprawy-dot-dezubekizacji-w-sn

Wszystko mają ustalone? Szokująca decyzja SN ws. dezubekizacji. Sąd nie wyłączył ze sprawy sędziego Iwulskiego. W PRL był oficerem wywiadu wojskowego

opublikowano: 6 godzin temu aktualizacja: 6 godzin temu 16 09 2020 godz. 18.35

25. ZANIECHANIE USTAWODAWCZE

https://www.seirp.pl/zaniechanie-ustawodawcze

Zaniechanie ustawodawcze - i co dalej ?

Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop…”

Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop…” – to najczęstsza konkluzja uzasadnień

wyroków sądów administracyjnych rozpatrujących skargi policjantów dotyczące wypłaty

wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

26. UWAGA – nowa sprawa w TK – P 10/20 - rozprawa zaplanowana na 14 października 2020 roku godz. 11.00 -https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/obnizenie-wysokosci-policyjnej-renty-inwalidzkiej-za-okres-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-panstwa

Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza

pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa

Jak dowiadujemy się z informacji ujawnionych na stronie Trybunału Konstytucyjnego poza sprawą sygn. akt P 4/18 dotyczącą pytań Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 stycznia 2018 r., w której kolejną rozprawę zaplanowano na 6 października 2020 roku godz. 11.00 / https://www.seirp.pl/w-dniu-18_08_2020-trybunal-konstytucyjny-kontynuowal-odroczona-rozprawe / oraz leżakującej od dawna sprawą dot. renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu zainicjowaną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 maja 2019 roku w sprawie sygn. akt XIII 11007/18, zarejestrowaną pod sygnatura P 16/19 / https://www.seirp.pl/kolejne-pytanie-prawne-so-w-warszawie-do-tk /, na 14 października 2020 roku godz. 11.00 zaplanowano rozprawę w prawie o sygn.. akt P 10/20 pytaniem Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych…./…/

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET