Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyrównanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyrównanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Szanowni Państwo!

w załączeniu przesyłam odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia KGP z 17
stycznia 2019 roku,, na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta
Głównego Policji z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyrównania wypłaty
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 17 grudnia 2018
roku.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

linki do dokumentów:

wystąpienie Prezesa ZG SEiRP:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu2.pdf

odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia KGP"

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Odpowied%C5%BA%20KGP%20-%20BKiSz%20w%20sprawie%20wyr%C3%B3wnania%20kwiwalentu1.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET