Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZMARŁ STARSZY CHRĄŻY W ST. SPOCZ HENRYK BRUNIECKI ( 1935 -2018 )    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZMARŁ STARSZY CHRĄŻY W ST. SPOCZ HENRYK BRUNIECKI ( 1935 -2018 )

ZMARŁ STARSZY CHRĄŻY W ST. SPOCZ HENRYK BRUNIECKI ( 1935 -2018 )

 

 

 

W dniu 30 stycznia 2018 r. w wieku 82 lat zmarł nasz kolega st.chor. w stanie spoczynku Henryk

Bruniecki.

Henryk Bruniecki do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1958 r. który rozpoczął służbę w

Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kościerzynie pracując w pionie prewencji a

następnie w Ruchu Drogowym W Milicji Obywatelskiej służył do 01.11. 1986 r. na ostatnio

zajmowanym stanowisku Inspektora ds. Wykroczeń Komendy Rejonowej Milicji Obywatelskiej

w Kościerzynie. Po przejściu na emeryturę, pomimo dolegliwości zdrowotnych kol. Henryk

Bruniecki włączył się aktywnie w działalność środowiska emeryckiego. Od 2001 r. należał do

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów KWP w Gdańsku Oddział w Kościerzynie . Od 2002 r.

do 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Kościerzyna- SEiR

KWP w Gdańsku oraz Koła SEiRP w Kościerzynie. W 2009 roku za działalność społeczną na

rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych odznaczony odznaką „Za zasługi dla

SEiRP” z dyplomem oraz w 2015 roku odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”.

W dniu 01 lutego 2018 r. w uroczystościach pogrzebowych Henryka Brunieckiego na cmentarzu

parafialnym w Kościerzynie brali udział członkowie Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie oraz

bardzo liczna grupa członków Koła i środowiska emeryckiego.

 

Cześć Jego Pamięci

Koledzy z SEiRP w Kościerzynie

 

                                                                      

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET