Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Domu Nauczyciela ,,Belfer" w Sopocie miejscowe Koło
SEiRP zorganizowało zebranie połączone ze spotkaniem integracyjno -świątecznym, na które przybyli członkowie Koła SEiRP i zaproszeni goście w osobach Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie insp. Piotra Bolina i jego zastępcy nadkom. Michała Biedrawę oraz Prezesa ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jana Pietruszewskiego.
Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, który na wstępie powitał zaproszonych gości i pozostałych uczestników spotkania oraz uczczono chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie kolegów. Następnie Prezes Koła złożył sprawozdanie z działalności w bieżącym roku. W trakcie spotkania w poczet członków przyjęto jedną osobę.
Następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin, który w ciepłych słowach powitał emerytów, jako nowy komendant, obiecując, że w każdej możliwej chwili drzwi do jego gabinetu dla emerytów będą otwarte, oraz złożył nam życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie głos zabrał Prezes ZW SEiRP kol. Jan Pietruszewski. Po części oficjalnej zajęliśmy się częścią rozrywkową i wspomnieniami żegnając się w późnych godzinach wieczornych i zapraszając do następnego spotkania.

Tekst.A.Kurszewski ,zdjęcia K.Czabrowski.
.

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET