Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyrównanie ekwiwalentu - pytanie prawne WSA w Białymstoku i zawieszane postepowań przed sądami administracyjnymi - wzór zażalenia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyrównanie ekwiwalentu - pytanie prawne WSA w Białymstoku i zawieszane postepowań przed sądami administracyjnymi - wzór zażalenia

Jeszcze o ekwiwalencie - pytanie prawne WSA w Białymstoku i zawieszane postepowań przed sądami administracyjnymi - wzór zażalenia 


Szanowni Państwo!

 W załączeniu kolejne wważne informacje dot. działań w sprawie uzyskania 
 wypłaty wyrównania ekwiwalentu.

 Najnowsze informacje prezentujemy na naszej stronie internetowej:

https://www.seirp.pl/wsa-w-bialymstoku-wystepuje-do-tk-z-pytaniem-prawnym-ws_-wyrownania-ekwiwalentu 
 , tu informujemy o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
 postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne 
 dotyczące wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego 
 urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego (link do Postanowienia z dnia 
 21.01.2021r.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69A1D1435D).

 W związku z tym tutaj zamieściliśmy wzór zażalenia na zawieszenie 
 postępowania sądowego przed sądem administracyjnym w sprawie wypłaty 
 wyrównania ekwiwalentu:

https://www.seirp.pl/wzor-zazalenia-na-zawieszenie-postepowania-sadowego


 Wzór zażalenia na zawieszenie postępowania przez WSA w sprawie 
 wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i 
 dodatkowy.

 Zażalenie na zawieszenie postępowania sądowego (plik Word)

 Sprawa ta pozostaje w żywym zainteresowaniu policjantów w stanie 
 spoczynku – dostajemy w tej sprawie dużo e-maili i telefonów, dlatego 
 dokumenty o których mowa wyżej przekazuję w załącznikach.


 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk

linki do dokumentów:

Ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Ekwiwalent%20%E2%80%93%20walka%20o%20prawo%20i%20sprawiedliwo%C5%9B%C4%87%20-%20wyst%C4%85pienie%20do%20RPO.docx

 Interpelacja nr 12495 do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie nieprawidłowości przeliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy Policji zwolnionych w latach 2001-2018

Zgłaszający: Hanna Gill-Piątek

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Min.%20W%C4%85sik%20informuje%20-%20Interpelacja%20nr%2012495%20do%20ministra%20spraw%20wewn%C4%99trznych%20i%20administracji.docx

 PostanowienieWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Białymstoku z 21

stycznia 2021 r., sygn.. akt II SA/Bk 866/20

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Postanowienie%20Wojew%C3%B3dzkiego%20S%C4%85du%20Administracyjnego%20w%20Bia%C5%82ymstoku%20z%2021%20stycznia%202021%20r%20-%20.%2C%20sygn..%20akt%20II%20SA-Bk%20866-20.docx

WSA w Białymstoku występuje do TK z pytaniem prawnym ws. wyrównania ekwiwalentu

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/WSA%20w%20Bia%C5%82ymstoku%20wyst%C4%99puje%20do%20TK%20z%20pytaniem%20prawnym%20ws.%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu.docx

WZÓR

zażalenia na zawieszenie postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

 

Proszę skonfrontować argumenty przytoczone w niniejszym wzorze zażalenia, z tymi których użył Wojewódzki Sąd Administracyjny w państwa Postanowieniu o zawieszeniu postępowania.

Przed przystąpieniem do sporządzenia zażalenia proszę zapoznać się z „Mapą drogową” dla Ekwiwalentu na stronie www. seirp. pl.

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/WZ%C3%93R%20za%C5%BCalenia%20na%20zawieszenie%20post%C4%99powania%20przez%20WSA%20w%20sprawie%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20i%20dodatkowy.%20(1)%20(1).docx


Projekt i wykonanie: InforpolNET