Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

 

W dniu 4 października 2019 r. o godz. 17.00, Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował

dla emerytów i rencistów policyjnych oraz członków Koła SEiRP w Kościerzynie spotkanie

integracyjne w Restauracji „Gryf”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach :

Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku - Jarosław Fikus i Członka ZW –

Erwin Bruggemann oraz przedstawicieli Powiatowego Koła Związku Emerytów i Rencistów

Pożarnictwa RP w osobach: Prezesa - Wacław Potrykus z małżonką i Wiceprezesa - Wiesław

Kiedrowicz,

Na wstępie emerytów oraz zaproszonych gości przywitał Prezes Koła Roman Jereczek,

który przedstawił program spotkania oraz aktualne działania Zarządu Koła w 2019 roku. W

części oficjalnej spotkania miłym akcentem było w ręczenie przez przedstawicieli Zarządu

Wojewódzkiego nadanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczeń „Za Zasługi z

dyplomem„ byłemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie mł. insp. w

st. spoczynku Tomaszowi Radomskiemu oraz Skarbnikowi naszego Koła kol. Tadeuszowi

Willich.

W trakcie trwającego ponad 4 godziny spotkania toczyły się dyskusje o aktualnej sytuacji

środowiska emerytów i rencistów policyjnych, propozycji planu pracy Koła na 2020 rok, w

tym propozycji wycieczek, spotkań integracyjnych oraz nowych zasad korzystania z

funduszu socjalnego. Również nie zabrakło wspomnień z minionych lat służby jak i

rodzinnych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy dopisujących humorach jego

uczestników.

 

 

Tekst: Józef Landowski Wiceprezes SEiRP Koło w Kościerzynie

zdjęcia: Józef Landowski Wiceprezes SEiRP Koło w Kościerzynie

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET