Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W SOPOCIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

SEiRP KOŁA W SOPOCIE

 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w Sopocie, odbyło się

Walne Zebranie Sprawozdawcze SEiRP Koła Sopot.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku z/s

w Gdyni - Jan Pietruszewski oraz Wiceprezes Jarosław Fikus oraz Komendant Miejski

Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin i jego zastępca podins. Michał Biedrawa. Prezes Zarząd

Koła Andrzej Kuszewski na wstępie przywitał zaproszonych gości, oraz nowych członków

Koła. Minutą ciszy uczczono członków, którzy w ub. roku odeszli na wieczną służbę.

Następnie kol. A. Kuszewski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2018r. Po

przedstawieniu sprawozdań z działalności oraz finansowego, które zostały przyjęte

aprobującymi uchwałami, udzielone zostało absolutorium dla Zarządu Koła. W następnej

kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych i upominku jubilatom:

Jadwidze Augulewicz, Bolesławowi Kolowskiemu, oraz Florianowi Popko z tytułu

ukończenia 75 roku życia oraz złożono gratulacje oraz życzenia dalszych wielu lat życia.

Podczas zebrania w trakcie dyskusji i wolnych wniosków Prezes ZW SEiRP omówił bieżące

informacje z prac Zarządu Wojewódzkiego, oraz zmiany dot. korzystania z funduszu

socjalnego..

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu Koła Andrzej Kuszewski serdecznie podziękował

Panu Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w Sopocie za udzielaną pomoc i wspieranie

działań i przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, dziękując

również koleżankom i kolegom za angażowanie w prace Koła w 2018 roku, a następnie

zaprosił wszystkich do wspólnego poczęstunku.

 

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus


 


 


 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET