Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Komunikat dot. pełnienia dyżurów w siedzibie Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Komunikat dot. pełnienia dyżurów w siedzibie Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku

          SEiRP                                                                 Słupsk, dnia 02.06.2020 r.
ZARZAD OKREGOWY

   W  S Ł U P S K U

 


                                          ZARZĄDZENIE

                    Prezesa Zarządu Okręgowego SEi RP w Słupsku

 

Po konsultacji z członkami Prezydium ZO SEiRP w Słupsku, w związku z

łagodzeniem obostrzeń epidemiologicznych zarządzam :

 

  1. Wdrożyć z dniem 16.06.2020 r. godz. 10.00 dyżury członków Prezydium Zarządu Okręgowego w siedzibie Zarządu Okręgowego Słupsk ul. Rejmonta 7.

  2. Dyżury koordynują: kol. MAKLES i kol. JANKOWSKI.

  3. ZASADY KONTAKTU :

- osoby wchodzą do siedziby Stowarzyszenia pojedynczo z

zachowaniem tzw. dystansu społecznego (2 m od drugiej osoby),

- osoby zainteresowane będą przyjmowane pojedynczo przez

„dyżurnego”, do czasu odwołania winny mieć usta i nos zasłonięte

maską bądź przyłbicą,


- kolejna osoba oczekuje na przyjęcie w przedpokoju a ewentualnie

następny interesant oczekuje na zewnątrz siedziby,


- przy wchodzeniu do lokalu należy skorzystać ze środka

odkażającego ręce.

4. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny w godz. urzędowania ( wtorki

od godz. 10.00 – 12.00 ) celem uzyskania informacji o potrzebnych

dokumentach i procedurach niezbędnych do załatwienia sprawy - tel. 59

8480412.

5. Wszelkie zmiany w zasadach i inne regulacje będą przekazywane na

bieżąco droga mailową oraz poprzez stronę internetowa ZO SEiRP w

Słupsku.

6. Osoba „dyżurująca” dysponuje pełnią praw w zakresie wydawania

poleceń sanitarno – porządkowych i w razie nie stosowania się do Jego

poleceń ma prawo odmowy podjęcia czynności związanych z załatwieniem

sprawy.

7. Decyzje o przywróceniu dyżurów w kołach terenowych podejmują

Zarządy tych Kół informując Oddział Okręgowy w Słupsku.

 

Prezes ZO SEiRP   w Słupsku

         Leszek Orkisz

 

link do dokumentu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ZARZADZENIEE%20%20PREZESA%20%20ZO%20SEiRP%20%20%20%20%20%20%20%20-2.06.2020%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_.doc

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET