Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska, tym razem wstępny artykuł został

poświęcony sprawie zbiórki „Dla Józefy” a parę kolejnych szczególnie ważnym

wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ugruntowującym

dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie

wypłaty wyrównania ekwiwalentu policjantom w stanie spoczynku.


 

! Zbiórka „dla Józefy” – warto pomagać.

Źli ludzie, kumple tych, którym jako „śledcza” w Policji stawiałam zarzuty, podpalili moje mieszkanie.

Jadąc na miejsce wiedziałam, że będzie kiepsko, bardzo kiepsko. Było jeszcze gorzej. Wszystko wypalone, nawet tynk. Drzwi wyrwane przez straż pożarną razem z kawałem muru. Balkon i okno na trzecim piętrze też zdemolowane – gasili pożar z obu stron.

Minęła godzina, a ja siedziałam na środku niczego i gapiłam się na nic – wtedy przyszedł pierwszy sąsiad. Wyniósł kawał gruzu, potem przyszedł drugi, a za nim reszta. Sąsiadka zabrała dzieci, druga zaprosiła na obiad, kolację … . Trzecia udostępniła pokój – na ile trzeba. /…/

1. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, jednoznacznie potwierdza linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu.

Ze szczególnym zadowoleniem informujemy, że w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych/http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query/, zostały opublikowane kolejne wyroki sądów administracyjnych dot. skarg policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu.

Wśród tych wyroków, na wyjątkową uwagę zasługują dwa wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, które chociaż dotyczą przewlekłości postępowania, to jednak jednoznacznie, dobitnie ugruntowują dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych przyznających rację skarżącym policjantom w stanie spoczynku. Potwierdzają też słuszność naszego stanowiska, które przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji 17 grudnia 2018 roku. Poniżej prezentujemy sentencje tych wyroków. /…/Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 2020 roku, sygn. akt. I OSK 2819/19, uchylający wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 czerwca 2019 roku, sygn. akt IV SAB/Wr 106/19

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D4AE9C3474

/…/

Naczelny Sąd Administracyjny / http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83A522BE18 / /…/:

  1. uchyla zaskarżony wyrok;

  2. stwierdza, że Komendant Miejski Policji [...] przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r.;

  3. zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji [...] do rozpoznania wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r. w terminie 30 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; /…/

 

3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 2020 roku,

sygn. akt I OSK 2749/19, oddalił skargę kasacyjną Komendanta Policji od

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 lipca 2019

roku, sygn. akt II SAB/Op 22/19.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D30739AB9E

Naczelny Sąd Administracyjny /http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C7E3D31CB//…/:

1. oddala skargę kasacyjną;

2. zasądza od Komendanta Powiatowego Policji w [...] na rzecz P.R. kwotę 240

(dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

 

4. Wzór wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej

/…/

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE STOSOWANIA

art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy zaopatrzeniowej, na podstawie art. 8a tej ustawy i ustalenie prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego na zasadach art. 15, art. 22 i art. 24

Działając na podstawie art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.

2020 r. poz. 256) niniejszym wnoszę o wyłączenie stosowania wobec mnieart. 15c, art.

22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2019 r.

poz. 288) - zwanej dale ustawą zaopatrzeniową - na podstawie art. 8a tej ustawy i

ustalenie prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego na zasadach art. 15, art. 22 i

art. 24. /…/

 

5. Jak co miesiąc list. Dziś wyjątkowo nie tylko do emerytów mundurowych...

https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/3227251707287734

Andrzej Rozenek 16 maja 2020 roku

/…/

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy, emeryci, represjonowani. Wiem, że jest Wam

strasznie ciężko. Pisowscy oprawcy odebrali Wam środki do życia, zniesławili Was i

opluli. Teraz na dodatek musicie patrzeć jak, bliska części z Was formacja, z przyjaznej 

praworządnym obywatelom, staje się narzędziem represji i bezprawia. Chcę Was 

zapewnić, że to się zmieni. Przyjdzie czas, gdy będziemy wspólnie odbudowywać polską

policję i jej sponiewierany etos. Przyjdzie czas, gdy państwo polskie znów będzie stało

prawem, a Wasze prawa nabyte zostaną przywrócone. Wtedy Wasza wiedza i

doświadczenie znowu posłużą Ojczyźnie.

Stanie się to znacznie szybciej niż się spodziewacie. W górę serca, ducha nie gaście!

Jeszcze będzie normalnie...

 

Andrzej Rozenek /-/

 

6. Dezubekizacja: Trybunał znowu przesuwa wyrok

https://wyborcza.pl/7,75398,25880905,dezubekizacja-trybunal-znowu-przesuwa-wyrok.html

Dezubekizacja: Trybunał znowu przesuwa wyrok

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 19 kwietnia 2020 | 10:19

 

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa dezubekizację. Choć innymi sprawami zamierza się zająć. Na orzeczenie już ponad dwa lata czeka 40 tys. byłych funkcjonariuszy. /…/

 

7. Dezubekizacja: Trybunał Konstytucyjny poczeka z decyzją ws. obniżenia

emerytur przez epidemię

https://www.rp.pl/Mundurowi/304239930-Dezubekizacja-Trybunal-Konstytucyjny-

poczeka-z-decyzja-ws-obnizenia-emerytur--przez-epidemie.html

 

Aktualizacja: 23.04.2020, 15:04 Publikacja: 23.04.2020

Dezubekizacja: Trybunał Konstytucyjny poczeka z decyzją ws. obniżenia emerytur

przez epidemię J.K.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zawieszenia postępowania ze względu na pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego ws. obniżenia emerytur mundurowych, czyli tzw. dezubekizacji. /…/

 

8. IPN w pięciu językach jest tak samo skompromitowany jak w jednym

https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,25911407,ipn-w-pieciu-jezykach-jest-tak-samo-skompromitowany-jak-w-jednym.html

Jan Grabowski IPN w pięciu językach jest tak samo skompromitowany jak w jednym

30 kwietnia 2020 | 16:45

 

IPN tylko pozornie jest instytucją naukową, a jego pracownicy tylko z pozoru są naukowcami. /…/

 

9. Esbecy obsługiwani poza kolejnością, czyli jak szczuje szczujnia

https://www.gazetapolska.pl/22287-tak-iwulski-rzadzil-w-sadzie-najwyzszym-esbecy-obslugiwani-poza-kolejnoscia-kapitan-wojskowki-faworyzowal-kolegow-po-fachu

Tak Iwulski rządził w Sądzie Najwyższym: esbecy obsługiwani poza kolejnością. Kapitan wojskówki faworyzował kolegów po fachu. /…/

W apelu do Iwulskiego szef FSSM wskazywał za to, że w przynaglaniu SN do odpowiedzi na zagadnienie prawne chodzi ogólnie o interes tysięcy byłych funkcjonariuszy. „Na kolejny, bliżej nieokreślony czas, zostały odłożone rozstrzygnięcia sądów okręgowych dotyczące odwołań od decyzji dyrektora Zakłady Emerytalno-Rentowego MSWiA (…)”.

10. Piękna rocznica

https://nszzp.pl/aktualnosci/piekna-rocznica/

PIĘKNA ROCZNICA

O NSZZ Policjantów można powiedzieć, że jest tak stary, jak stara jest Policja. W sensie

formalnym jego początek miał miejsce 30 lat temu, 11 kwietnia 1990 r., pięć dni

po powołaniu Policji w III RP, ale w sensie historycznym – 100 lat temu, bo kiedy

powołano Policję Państwową w II RP, niemal od razu funkcjonariusze zaczęli tworzyć

zręby organizacji reprezentującej ich interesy. /…/

11. Jubileuszowe życzenia od Antoniego Dudy, przewodniczącego

Zarządu

Głównego NSZZ Policjantów w latach 1999 – 2012.

https://nszzp.pl/aktualnosci/jubileuszowe-zyczenia-od-antoniego-dudy-przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-latach-1999-2012/

Jubileuszowe życzenia od Antoniego Dudy, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w latach 1999 – 2012.

Gratuluję osiągnięć w działalności na rzecz środowiska policyjnego

i życzę dalszych sukcesów.

Po drodze do tych sukcesów nie zapominajcie Koleżanki i Koledzy

o Tych którzy również nie szczędzili czasu aby Nasz Związek przetrwał

mimo wielu pomysłów na ograniczenie jego roli w Policji.

Młodym działaczom życzę rozwagi w ocenie poprzedników bo nigdy

nie wiecie jak Was ocenią następcy -wszystkiego najlepszego Koleżanki

i Koledzy-tak trzymać.

Antoni Duda

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w latach 1999 – 2012

 

12. Tajemnicza dezubekizacja

https://siecobywatelska.pl/tajemnicza-dezubekizacja/

Tajemnicza dezubekizacja

30 marca 2020 Autor: Bartosz Wilk

/…/

Dowiedzieliśmy się, że:

  • wpłynęło 4914 wniosków od byłych funkcjonariuszy, o wyłączenie przepisów obniżających świadczenie emerytalne (2017 r.: 4003 wniosków, 2018 r.: 693 wnioski, 2019 r.: 183 wnioski, 2020 r.: 35 wnioski),

  • MSWiA wydało 38 decyzji uwzględniających złożone wnioski, tj. wyrażających zgodę na wyłączenie przepisów obniżających świadczenia emerytalne,

  • do 2 marca 2020 r. MSWiA wydało 2156 decyzji odmownych (2017 r.: 2156 decyzji, 2018 r.: 817 decyzji, 2019 r.: 1097 decyzji, 2020 r.: 106 decyzji).

Przekazane informacje są zaskakujące. Okazuje się, że wciąż na rozpatrzenie czeka ponad połowa złożonych wniosków! Co więcej, większość z nierozpatrzonych wniosków nie zostało rozpatrzonych od trzech lat, tj. od 2017 roku.

MSWiA nie udostępnia 38 decyzji pozytywnych: „to nie informacja publiczna” /…/

 

13. Skarga Sieci Watchdog na bezczynność Ministra SWiA w sprawie udostępnienia

38 decyzji pozytywnych podjętych na podstawie art. 8a ustawy z 16 12 2016 r. /pdf/


14. Mieliśmy wielu przywódców w naszym kraju.

https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&fbclid=IwAR3hYzzvouJl3lAcrSCYheoXdEJ29QTwotmeHGOoRLTOAeL7Ee6AC25sNWw

Andrzej Dziedzic

Mieliśmy wielu przywódców w naszym kraju. Dobrych i złych. Takiego, który by się

chełpił i szczycił podpisaną ustawą, która uśmierciła tyle ludzi, że aż trudno jest

policzyć? Nie pamiętam. Za wszystkie krwawe zamieszki potem przepraszali naród.

Teraz, myślałem, że to była pomyłka i że też przeproszą kiedyś. Osłupiałem, kiedy

usłyszałem tę zapowiedź dalszych represji na ludziach przypadkowo wskazanych i

niewinnych. Bez sądu, bez zarzutów, masowo. Czy na prawdę to nie jest jeszcze koniec

przelewu..?

15. Droga przez mękę, czyli pismo procesowe 77. letniego powoda

/…/

Uważam, że argumentacja, którą zaprezentowałem w odwołaniu od decyzji jest na tyle

poprawna i wystarczająca, aby szybko rozpoznać moją sprawę. W moim przypadku

biologia jest nieubłagana i dalsza zwłoka w rozpoznaniu sprawy zagraża mojej

egzystencji ze względu na wiek, sytuację materialną, a przede wszystkim stan zdrowia i

związaną z nim ilość i przewlekłość chorób, których doświadczam w bieżącym życiu.

Wyrażam nadzieję, że sąd rozpoznający i rozstrzygający sprawy z zakresu ubezpieczeń

społecznych uwzględni moją trudną sytuację życiową oraz przedstawioną przeze mnie

argumentację i jak najszybciej rozpozna i rozstrzygnie ważną dla mnie sprawę. /…/

16. Przyłębska znowu przesuwa wyrok

https://wyborcza.pl/7,75398,25954784,dezubekizacja-przylebska-znowu-przesuwa-wyrok.html

Dezubekizacja. Przyłębska znowu przesuwa wyrok

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 18 maja 2020 | 14:38

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa rozprawę dotyczącą ustawy

dezubekizacyjnej. Funkcjonariusze, którym obniżono na jej podstawie emerytury,

wiedzą, że przegrają. Ale bez tego wyroku nie mogą walczyć o swoje prawa w

Strasburgu.

17. Warto być przyzwoitym

https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/warto-byc-przyzwoitym/

Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

/…/

Doskonale wiemy, jak w obecnym okresie, ważna jest rola bezpośrednich przełożonych

policjantów. Fundamentalne w sprawnym kierowaniu i dowodzeniu podległymi

funkcjonariuszami jest precyzyjne i jasne stawianie zadań policjantom udającym się  do

służby.  Nie bądźcie nadgorliwi w zlecaniu i egzekwowaniu represyjności działań

podwładnych.

Stanowisko wynika z naszych historycznych doświadczeń i podyktowane jest troską o

dobrą opinię, o szacunek i prestiż Polskiej Policji.

Jak pisał Antoni Słonimski „Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiej sytuacji zachować,

na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie”.

Zarząd SGPRP

18. Zbyt długo służyłem złej sprawie i zbyt długo milczałem

https://www.tygodnikprzeglad.pl/wszyscy-jestesmy-pis/

Wszyscy jesteśmy z PiS

Andrzej Romanowski  Kwiecień 27, 2020

Zbyt długo służyłem złej sprawie i zbyt długo milczałem

Prawo i Sprawiedliwość jest partią o korzeniach solidarnościowych. To znaczy:

odwołuje się do ruchu Solidarności i łączność tę wykazuje przez biografie

niektórych swoich działaczy. W tym nawiązywaniu istnieje oczywiście sporo

manipulacji – nieprzypadkowo takie ikony Solidarności jak Lech Wałęsa,

Władysław Frasyniuk, Karol Modzelewski czy Adam Michnik znajdują się

w pierwszym szeregu krytyków PiS. Lecz nawet wobec takich okoliczności warto

pytać: czy ludzie Solidarności powinni wziąć odpowiedzialność za PiS? Czyli

za to, że z ich wolnościowego ruchu zrodziła się partia antywolnościowa? I co

takiego było w Solidarności, że mogło posłużyć PiS za budulec? A może

po prostu Solidarności nie warto było tworzyć? Może nie trzeba było przeżywać

historycznego Sierpnia?


19. Waloryzacja – krytyczna ocena naszego Kolegi /członka SEiRP/

Kilka dni temu otrzymaliśmy list od jednego z naszych członków, zdaniem którego obok bezprawia samej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, instytucje państwa zaniżają wysokość waloryzacji naszych emerytur i rent. Więcej na ten temat na naszej stronie za parę dni. Pełna treść listu poniżej.

/…/

           Moim zdaniem faktyczna wysokość przeciętnej emerytury jest wyższa od ustalanej

i publikowanej przez Prezesa ZUS, a w konsekwencji wypłacanej mi przez ZER MSWiA

(nie tylko w stosunku do danych dotyczących mężczyzn ale także po ich uśrednieniu

znacznie niższymi emeryturami uzyskiwanymi przez kobiety), co znajduje potwierdzenie

w innych publikacjach ZUS.

/…/

Wg mnie powyższa problematyka powinna być uwzględniona przez zainteresowanych w

odwołaniach od tegorocznych decyzji waloryzacyjnych, które niebawem będą rozsyłane

przez ZER MSWiA.


20. Każde zawężenie tej daty …spotka się ze sprzeciwem Federacji…

https://www.infosecurity24.pl/superustawa-nie-trafi-do-poczekalni-mswia-przyspiesza-prace

Superustawa nie trafi do poczekalni? MSWiA przyspiesza prace

20 maja 2020, 09:00 /…/

Resort spraw wewnętrznych i administracji nie przychylił się jednak do propozycji zmian projektu ustawy w taki sposób, by ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługiwał wszystkim funkcjonariuszom zwolnionym ze służby po 27 lipca 2001 roku. Wnioskowali o to związkowy zrzeszeni w FZZSM. Jak twierdzą, "każde zawężenie tej daty a tym samym ograniczenie liczby funkcjonariuszy uprawnionych do ekwiwalentu w wysokości ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny będzie niezgodne z Konstytucją i spotka się ze sprzeciwem Federacji". Wszystko więc na to wskazuje, że ekwiwalent w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia, przysługiwał będzie mundurowym zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 roku. Może się więc okazać, że funkcjonariusze którzy odeszli ze służby od 27 lipca 2001 do dnia 6 listopada 2018 r. w praktyce - jak wskazuje Stowarzyszenie Pomocy Prawej Policjantom w Toruniu - będą pozbawieni wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop do nowego poziomu. /…/

 


 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET