Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2022

Biuletyn Informacyjny Nr 4(118) Kwiecień 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….…………………………………………………………………… 4
Pomoc dla Ukrainy ………………………………….…………………….……………..……. 5
ZER MSWiA zmniejsza przywracane sądownie świadczenia ……………………………… 6
Ustawa represyjna. Statystyki sądowe – cd. …………………………..………..…...……..… 8
Art. 8a ustawy emerytalnej – kto odpowie za łamanie prawa …………………………….. 10
Ekwiwalent – czekamy na pierwsze wypłaty wyrównania ………………………………… 19
Dwie emerytury – co dalej po uchwale Sądu Najwyższego z 15.12.2021 …………………. 28
Petycja do Prezesa RM…………………………………………………………………….… 31
Medialny Punkt Kontaktowy ….………………………………...………...….……………... 40
Infoteka nr 57 ………………………………………………………………………………… 41
List posła A. Rozenka ………………………………………………………………………... 55
Oferta pomocy prawnej (K. Piekarska) ……………………………………………………… 57
Zarząd Oddziału Okręgowego w Słupsku
Leszek Orkisz. z historii SEiRP ………………………………………......………………. 58
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……...… 59
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 3 (143) ………………………………..…..…………..… 64

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%204(118)%202022.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET