Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 2 Słupsk    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Koło nr 2 Słupsk

Zebranie Sprawozdawcze podsumowujace działalnośc w 2011 r  członków Koła nr2 przy Z.O. w Słupsku.
Członkowie Koła nr.2 liczącego 215 osób, w tym 5 członków seniorów, spotkali się 28 lutego 2012 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na dorocznym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność koła . W zebraniu sprawozdawczym uczestniczyli również Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz oraz zaproszeni goście ze Słupskiego Porozumienia Służb Mundurowych.
Prezes koła kol. Franciszek Makles, po uczczeniu minutową ciszą członków którzy odeszli na „wieczną służbę”, przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2011 roku oraz zamierzenia na rok bieżący. W okresie sprawozdawczym przyjęto 14 nowych członków natomiast ubyło 10 w tym pięciu zmarło. Koło posiada również 20 członków wspierających .Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła i przedstawieniu planowanych przedsięwzięć oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła.
Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez Prezesa Z.O kol. Leszka Orkisza oraz Prezesa Koła kol. Franciszka Maklesa, przyznanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia medali i odznak.
Medalami XX-lecia uhonorowani zostali zaproszeni goście ze Słupskiego Porozumienia Służb Mundurowych: płk. Jan Karaś – przewodniczący Porozumienia, ppłk. Romualda Detmer – Prezes Z.O. Stowarzyszenia Emerytów W.P, kpt. Stefan Padlina – Prezes. Zw. Zaw. Emerytów i Rencistów S.W i por. Zdzisław Jaworski - sekretarz tegoż związku.
Odznaką za wybitne osiągnięcia dla S.E.i R.P. zostali wyróżnieni kol .Gabryjela Kowalska – skarbnik koła oraz kol .Edward Poleszak - były wieloletni prezes koła.
Odznaką Za Zasługi z Dyplomem wyróżnieni zostali: kol. Anna Ścigała – przewod. Komisji Rewizyjnej, kol. Janusz Kaczor – członek komisji oraz Bolesław Rokicki - sekretarz koła.

Zebranie zakończono wspólnym obiadem.w kt

Prezydium
Prezydium
 
  Uczczenie pamieci zmarłych
Uczczenie pamieci zmarłych
Minuta ciszy
  Sala obrad
Sala obrad
 
 
 
  Wyróżnieni Medalem XX-lecia SEiRP
Wyróżnieni Medalem XX-lecia SEiRP
Przedstawiciele Słupskiego Porozumienia Służb Mundurowych
 
Wyróżnieni Odznaką za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP
Wyróżnieni Odznaką za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP
G.Kowalska i E.Poleszak
  Wróżnieni Odznaką Za Zasługi z Dyplomem
Wróżnieni Odznaką Za Zasługi z Dyplomem
B.Rokicki; J.Kaczor; A.Ścigała
 
 
Zebranie sprawozdawcze 2013 r

Zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalnośc koła w 2012 r.

więcej
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła 2014 r

 Członkowie Koła nr 2 liczącego 222 osób, w tym 7 członków seniorów i 23 członków wspierających, spotkali się 29 marca 2014 r w Restauracji „Oktan ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2010 -2013.  

więcej
Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Nr 2 w Słupsku.

Członkowie Koła nr 2 spotkali się 24 kwietnia 2015 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na dorocznym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie. 

więcej
Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.

Członkowie Koła nr 2  liczącego 227 osób, w tym 7 członków seniorów i 25 członków wspierających, spotkali się 23 lutego  2016 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na  zebraniu sprawozdawczym  podsumowującym działalność koła w minionym 2015 roku.

 

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET