Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2019    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2019

SPIS TREŚCI
Od Redaktora ..……………….…………………………………………..………………... 4


ZARZĄD GŁÓWNY
Ekwiwalent. Bardzo wolno pracuje MSWiA .…………………………………...… 6
Dzień Represjonowanych. Komunikat FSSM RP ……………………………...... 20
Konferencja „Solidarni z Represjonowanymi” …………………………………... 21
Koniec sądowej bezczynności……………...........……………………………….. 15
List posła Andrzeja Rozenka……………………………………………………... 27
Medialny Punkt Kontaktowy….………………………………...………………... 29


KORESPONDENCI NAPISALI

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Spotkanie integracyjne ………………………..…………………………….…...... 30
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Pamięć o tych co odeszli …………………………………………………………. 33
Koło w Mysłowicach ………………………….…………………………….….... 36
Złote Gody ..……………………………………………………………………… 39
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Koło przy WSPol. w Szczytnie ….……………….…............................................. 41
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE0
Spotkanie w Ratuszu ...……………………….……………………………...…… 44
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...……...……….. 47
Komunikat Prezydenta FSSM RP o darowiznach ………………………….……………. 50
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 115 ……………………………………..………… 51
Życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa ZW w Łodzi……………………………. 52

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2012(90)2019.pdf

źródło: (skopiuj i wklej)

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%2012(90)2019.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET