Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł z naszych szeregów płk w st. spocz. Zdzisław Jaworski    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł z naszych szeregów płk w st. spocz. Zdzisław Jaworski

                                                    

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł z naszych szeregów płk w st. spocz. Zdzisław Jaworski, długoletni członek naszego Stowarzyszenia, Honorowy  Wiceprezes Zarządu Głównego. Służbę w  resorcie spraw wewnętrznych  rozpoczął w 1945 roku. Zajmował odpowiedzialne stanowiska w dyplomacji państwowej w Czechosłowacji i Niemczech. Na emeryturę odszedł w 1990 roku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Miał 90 lat. Cześć Jego pamięci!

                                             Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia
                                               Emerytów i Rencistów Policyjnych 


Projekt i wykonanie: InforpolNET