Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pismo Prezesa Z.O. SEiRP w Słupsku dot. projektu ustawy.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo Prezesa Z.O. SEiRP w Słupsku dot. projektu ustawy.
PREZESI KÓŁ SE i RP    -     BARDZO  PILNE
Okręgu Słupskiego
 
Szanowne  Koleżanki i Koledzy
 
W załączeniu przesyłam dokumenty związane z projektem
kolejnej tzw., ustawy deubekizacyjnej  oraz z planowanymi
działaniami Z.G SE i RP. Proszę  o ich szczegółowa analizę. 
Zwracam się z prośba do was i do wszystkich członków  o
nadsyłanie droga mailową lub bezpośrednio na adres Z.O
w Słupsku wszelkich uwag do projektowanych zmian, które 
będą mogły być przekazane na  nadzwyczajnym posiedzeniu
Z.G. – zamierzam wziąć  w  nim udział.
Termin nadsyłania uwag  (mailowo) – do  20.07.2016 r.
Z projektami zmian należy zapoznać  jak największą liczbę
emerytów i rencistów (nie tylko członków SE i RP).
 
 
 
Leszek  Orkisz
Prezes Z.O SE i RP w Słupsku

Projekt i wykonanie: InforpolNET