Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

                                       W dniu 5 listopada  2016  roku w Ośrodku Wczasowo  – Rehabilitacyjnym  „Arka” w Jarosławcu  odbyło się, wyjazdowe, plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku w którym uczestniczyli również Prezesi kół terenowych.  Na wstępie obrad minutą ciszy uczczono pamięc zmarłych członków po czym  Prezes Zarządu Okręgowego kol. Leszek Orkisz zapoznał z przebiegiem posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP a następnie sekretarz Z.O. Kol. Włodzimierz Jankowski przedstawił sprawozdanie z działalności w 2016 roku oraz  projekt Planu Pracy na 2017 rok który po dyskusji został, w drodze uchwały, przyjęty do realizacji.
                                        W dalszej kolejności sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r  złożył skarbnik Z.O kol Czesław Dymowski przedstawiając również projekt planu finansowego na 2017 rok który również, po dyskucji, został w drodze uchwały przyjęty do realizacji.
                                        Członkowie Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim w Gdańsku, kol. Franciszek Makles i Ryszard Skibiński  złożyli informacje z działalności tejże komisji oraz wynikających problemów z uzyskiwaniem zapomóg dla naszych emerytów i rencistów Na zakończenie swego wystąpienia kol. Makles Franciszek przedstawił nowego członka kol. Włodzimierza Jankowskiego, który, z uwagi na wiek i problemy zdrowotne kol. Ryszarda Skibińskiego zastąpi go w pracach Komisji Socjalnej.
                                         W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący kol. Sławomir Madej złożył informacje z kontroli Kół oraz zamierzenia na 2017 r.
          Rzecznik Z.O. Kol. Henryk Znaniecki złożył informację z dotychczasowej swej działalności apelując o nadsyłanie materiałów z kół celem ich publikacji na stronie internetowej Zarządu Okręgowego.
                                           
                                            

                                         


                                                                                    Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku
                                                                                             Henryk Znaniecki

Słupsk, 06.11.2016 r.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET