Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Marzec 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Marzec 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………….……………………………………………………………… 4
Zarząd Główny
Życzenia ……………………………………………………………………………… 5
Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ..………………………………… 6
Interpelacja nr 12495 w/s ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ..………………… 9
Pytanie prawne WSA w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego cd. ………… 10
Ekwiwalent. Korzystne wyroki uchylające odmowne decyzje organów Policji …… 12
List posła Andrzeja Rozenka………………………………………………………………. 16
Medialny Punkt Kontaktowy……...……………………………………………………….. 21
Infoteka nr 44 ………………………………………………………………………………. 22
Nadesłane listy
Oblicza prawdy i sprawiedliwości ……..…………...…………………………………..….. 46
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...……….. 50
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 130 …………………………….…..…………..… 55
Ulotka SEiRP-1% podatku……………….……………………………………………… 56

źródło: https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%203%20(105)%202021.pdf

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET