Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel Prezydium ZO SEiRP w Słupsku popierający Apel ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel Prezydium ZO SEiRP w Słupsku popierający Apel ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim.

                                                                                                        Słupsk, 01.03.2016 r  

                                                              APEL

 

do:
 Prezesa Zarządu Głównego oraz członków Prezydium  Zarządu Głównego         Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

 

                                        W związku z wystosowanym przez Zarząd Okręgowy

SE i RP w Piotrkowie Trybunalskim „Apelem” (w załączeniu) dot. podjęcia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, reprezentujący na szczeblu centralnym środowisko emerytów i rencistów policyjnych;

 

                          Prezydium Zarządu  Okręgowego SEiRP w Słupsku:

 

         1.-     w pełni przychyla się do tego apelu i go popiera.

 

         2.-    apeluje jednocześnie do władz naczelnych SEiRP o:

 

podjęcie natychmiastowych działań, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków, medialnych i prawnych, by wyjaśnić zaistniałą sytuację związaną:

 

a)    z licznymi niepokojącymi informacjami dot. likwidacji tzw. „przywilejów” emerytalnych osób służących w służbach mundurowych okresu PRL ( obniżenia wskaźników podstawy emerytalnej z 0,7% na 0,25%  i z 2,6% na 0,92% ).

 

b)    z prowadzoną w mediach kampanią dezinformacyjną przez członków rządu i parlamentarzystów PiS, mającą na celu odpowiednie ukształtowanie opinii publicznej, przy jednoczesnej kolizji oficjalnego komunikatu opublikowanego w dniu 5 stycznia 2016 r na stronie MSWiA zaprzeczającego tym „pogłoskom” (aktualnie komunikat jest przeniesiony do archiwum) a informacjami medialnymi prezentowanymi przez Wice Ministra MSWiA Jarosława Zielińskiego pochodzącymi z początku lutego br. Wice Minister głosi, że takie prace są prowadzone ( nie mówi tylko gdzie i przez kogo).Takie sugestie płyną też z wypowiedzi Wice Ministra Sprawiedliwości – Patryka Jakiego.

 

c)     z wyciekającymi informacjami z MSWiA i KGP o planowanym wypowiedzeniu ( wzorem Ministra Obrony) dla SEiRP najmu pomieszczeń w budynkach policji oraz pozbawienia byłych funkcjonariuszy SB pomocy finansowej z Funduszu Socjalnego

i weryfikacji ich rent inwalidzkich (informacja zawarta w „Apelu” ZO SE i RP w Piotrkowie Trybunalskim).

 

             3.-  zwraca się do Prezesa  i Prezydium Zarządu Głównego SEiRP

o niezwłoczne zwołanie, w przedmiotowej sprawie, pozaplanowego posiedzenia Zarządu Głównego celem omówienia zaistniałej sytuacji i wypracowania metod przeciwdziałania zmierzających co najmniej do ograniczenia skutków ewentualnych nieprzyjaznych działań wobec Stowarzyszenia oraz wypracowania zasad koordynacji przedsięwzięć w ramach Federacji.   

 

 

                                                                

                                                                 Za

                                                                       Prezydium Zarządu Okręgowego

                                                                              SEiRP w Słupsku

                                                                         Leszek Orkisz – prezes ZO

 

 

 

 Zał.: 1 – apel ZO SEiRP w Piotrowie Trybunalskim

 

Do wiadomości:

- Członkowie Prezydium ZG

- Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe

- publikatory stowarzyszenia


Projekt i wykonanie: InforpolNET