Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Lipiec 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Lipiec 2020

SPIS TREŚCI


Od Redaktora ..……………….…………………………………………..……………….... 4


ZARZĄD GŁÓWNY


List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego ………………………….……...….. 5
Posiedzenie Zarządu Głównego ……………………………………………………. 8


Ustawa Represyjna …………………………………………………………….….. 14
Ekwiwalent za urlop. Stan na 22.07.2020 ……………..………………………….. 15
Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym ………………………………………… 22
Zawieszenie członkostwa w FSSM RP…………………………………………… 24
List Andrzeja Rozenka ………………..………………………………............…... 34
Medialny Punkt Kontaktowy…….………………………………...………...…… 36
Zbiórka „dla Józefy” ……....………..………………………….….......………….. 37


Infoteka 36 …………………………………………………………………….….. 38


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
100-lecie plebiscytu na Warmii i Mazurach …………………………………...…. 48
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………..……………... 54


Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 122 …………………………………………….….. 57

link do biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI_7_97_2020.pdf

źródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI_7_97_2020.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET