Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     List otwarty Henryka Majewskiego i Andrzeja Milczanowskiego do składu orzekającego TK    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

List otwarty Henryka Majewskiego i Andrzeja Milczanowskiego do składu orzekającego TK

link do listu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/LIST%20OTWARTY%20HENRYKA%20MAJEWSKIEGO%20i%20ANDRZEJA%20MILCZANOWSKIEGO%20b.%20MINISTR%C3%93W%20SPRAW%20WEWN%C4%98TRZNYCH%20DO%20S%C4%98DZI%C3%93W%20TRYBUNA%C5%81U%20KONSTYTUCYJNEGO2.doc

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tuż, tuż…

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 6 października 2020 roku rozpoczęła się z 33 minutowym opóźnieniem i trwała niespełna 10 minut wliczając w to majestatyczne wejście i wyjście czternastoosobowego składu. Przewodnicząca składu orzekającego prezes TK Przyłębska po odczytaniu pytań SO w Warszawie poinformowała, że 29 września wpłynęły wnioski dwóch sędziów TK o wyłączenie ich z udziału w rozpoznaniu sprawy, a już 30 września Trybunał je oddalił.

Trybunał potrzebował około 3 minut na dokończenie fazy pytań. Drugi sprawozdawca sędzia TK Jakub Stelina zapytał o wpływ na sprawę rozpoznawaną przez Trybunał Konstytucyjny ma uchwały 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 16 września 2020 roku.

Uchwała SN nie ma związku ze sprawą przedstawioną Trybunałowi Konstytucyjnemu – powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk, a Andrzej Reczka, prokurator z Prokuratury Krajowej dość długo plącząc się powiedział, że nie widzi bezpośredniego związku pomiędzy obiema sprawami.

Uczestnicy postępowania przed TK w stanowiskach końcowych zgodnie wnieśli o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją. Link do transmisji: http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/15509

W tym samym czasie pod budynkiem TK trwała pikieta w której uczestniczyło około 100 osób, w tym spora grupa reprezentująca SEiRP.

TK ma ogłosić wyrok we wtorek, 13 października 2020 r. o godz. 12:00.

Informacja ze strony internetowej TK poniżej:

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/p-418

Publiczne ogłoszenie orzeczenia (1)

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda13.X2020

  • PUBLICZNE OGŁOSZENIE ORZECZENI

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET