Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 9 Ustka    /     Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2014 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2014 r

W dniu 15.03.2014 r. w Kole nr.9 SEiRP w Ustce odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku : Prezes Zarządu Leszek Orkisz i Sekretarz Zarządu Ryszard Skibiński . Dokonali Oni wręczenia następującym członkom koła nr. 9 odznaczeń :
1. Kazimierz Litwin – odznaka za wybitne osiągnięcia dla SEiRP
2. Mieczysław Dobrowolski – odznaka za zasługi z dyplomem
3. Feliks Olszewski - odznaka za zasługi z dyplomem
4. Kazimierz Wysocki - odznaka za zasługi z dyplomem
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła .
Wybrano nowe władze Koła , którego w skład zarządu weszli :
1. Kazimierz Litwin – Prezes
2. Dariusz Płachta- Wiceprezes
3. Andrzej Połeć – Skarbnik
4. Tadeusz Przewoźniak- Sekretarz
Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
1. Tadeusz Stereńczak – Przewodniczący
2. Adam Riabczyk – Wiceprzewodniczący
3. Kazimierz Pietrukaniec – Członek
Delegatami na zjazd Okregowy SEiRP wybrani zostali : Kazimierz Litwin , Dariusz Płachta

materiał nadesłany przez: Dariusz Płachta

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET