Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Październik 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Październik 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………….……………………………………………………………… 4
Ustawa represyjna. Koszty operacji specjalnej ………...………………………………… 5
Twit posła A. Szłapki ……………………….…………………………….…………… 8
Medialny Punkt Kontaktowy …………………………………………………...………... 11
Infoteka nr 63 ……………………………………………………………………………... 12
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Koło 31 w Siemianowicach Śląskich ………………………………………………… 28
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
Koło w Lidzbarku Warmińskim .……………………………………………...……… 33
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Stalowej Woli …………. ……………………………………………………. 41
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...…….. 44
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 8(149) ………………………………...……………... 49

źródło: https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2010%20(124)%202022.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET