Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych – ocena skutków regulacji ex post.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych – ocena skutków regulacji ex post.

 Spis treści
1. Wprowadzenie................................................................................... 3
1.1. Wstęp........................................................................................ 3
1.2. Cele raportu................................................................................. 5
1.3. Metodologia................................................................................. 5
2. Stan prawny do dnia wejścia w życie II ustawy emerytalnej............................ 8
2.1. Emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych przed 2009 r..................... 8
2.2. I ustawa emerytalna...................................................................... 10
2.3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego................................................... 12
2.4. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.................................. 16
2.5. Orzeczenie TSUE........................................................................ 18
3. II ustawa emerytalna......................................................................... 20
3.1. Prace legislacyjne......................................................................... 20
3.2. Omówienie przepisów II ustawy emerytalnej........................................ 26
3.3. Postępowanie w sprawie obniżenia emerytury na podstawie II ustawy
emerytalnej................................................................................ 28
4. Funkcjonowanie II ustawy emerytalnej w praktyce.................................... 30
4.1. Decyzje wydane przez ZER............................................................. 30
4.2. Stosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej.......................................... 30
4.3. Odwołania do sądu od decyzji ZER................................................... 32
4.4. Postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności II ustawy
emerytalnej z Konstytucją.............................................................. 34
4.5. Wpływ postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym na postępowania
w sprawie odwołań od decyzji ZER................................................... 36
4.6. Zawieszanie postępowań w sprawach dotyczących odwołań od decyzji ZER..... 37

źródło:

https://seirp.olsztyn.pl/index.php/biuletyn-rok-2022

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET