Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2021

SPIS TREŚCI


Od Redaktora…………….………………………………………………………............... 4


Zarząd Główny


Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ……………………………….... 5
Działania sądów w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia …..…. 6
RPO wnosi o podjęcie sprawy zawieszonej w oczekiwaniu na decyzję TK …….... 13
ZER MSWiA. Obowiązki ustawowe a rzeczywistość ………………………..…… 17
Apelacje ZER MSWiA od wyroków Sądów Okręgowych ……………………...,,,, 23
Ekwiwalent. Walka o prawo i sprawiedliwość ..………………………….…....….. 35
List posła Andrzeja Rozenka………………..………..……………….............…... 40
Komentarz Prezesa ZG SEiRP ……………………………………………….…… 45
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………....…… 46


Infoteka 42 ………………………………………………………………………… 47


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło nr 1 w Rzeszowie …………………..………………………………….…….. 61


Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...….…… 63


Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 128 ……………………………...…..………..…. 68


Wybrane kartki świąteczne i noworoczne ……………………………………………... 69

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%201(103)%202021.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET