Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Okręgowe Zebranie Delegatów SEiRP w Słupsku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Okręgowe Zebranie Delegatów SEiRP w Słupsku.

Uchwałą nr 1/2023 Zarząd Oddziału Okręgowego w Słupsku zwołuje, na dzień 27 lutego 2023 r godz. 12.00 w sali konferencyjnej I Komisariatu Policji w Słupsku ul. Reymonta 7   Okręgowe Zebranie Delegatów SEiRP którego celem będzie:

           1.   podsumowanie działalności w mijającej kadencji 2018-2022 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

           2.   przedstawienie założeń kierunków pracy na lata 2023-2026

           3.   wybór władz na kadencję 2023-2026

           4.  wybór delegatów na Zjazd Krajowy

           5.  podjęcie innych uchwał będących w kompetencji Zebrania Delegatów Oddziału Okręgowego.

Zgodnie z Statutem  SEiRP Prezes Zarządu Koła wchodzi z urzędu w skład Zarządu Oddziału Okręgowego i bierze udział w Zebraniu Delegatów - nawet bez statusu Delegata- z biernym prawem wyborczym (bez prawa głosowania).

           W tym samym dniu i miejscu o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego w celu zatwierdzenia niezbędnych dokumentów zwiazanych z Okręgowym Zebraniem Delegatów Oddziału w Słupsku. 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET