Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEiRP W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEiRP W GDYNI

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEiRP W GDYNI

 

W dniu 20 czerwca 2023 r. w Gdyni odbyło się Zebranie Zwyczajne Członków Koła SEiRP w Gdyni. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: kom. Adam Nastały – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Jan Pietruszewski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

Na wstępie po wyborze Przewodniczącego zebrania oraz Sekretarza, Pani Prezes Koła - Małgorzata Górska przywitała zaproszonych gości i przybyłych członków Koła. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za 2022r, sprawozdanie finansowe jak również plan pracy na 2023r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Cąplak przedstawił sprawozdanie z pracy KR, oraz zawnioskował o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiła dyskusja w której omówiono aktualne informacje dot. Koła w Gdyni oraz obecne problemy wymagające interwencji i rozwiązania. Przypomniano ponownie o corocznym przekazywaniu 1,5 % z podatku na OPP jakim jest SEiRP, oraz o możliwościach korzystania z tych środków.

Praca Zarządu Koła w 2022r. skierowana była w szczególności na  przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne, jak również na wspieranie i udzielanie pomocy członkom którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

W części wystąpienia zaproszonych gości, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni kom. Adam Nastały podziękował za zaproszenie. Ocenił bardzo pozytywnie obecną działalność Zarządu Koła w Gdyni oraz zadeklarował realizacje dalszej współpracy na rzecz środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin. Prezes ZW SEiRP Jan Pietruszewski przekazał informacje z IX Krajowego Zjazdu Delegatów ZG SEiRP w Warszawie, które odbyło się w dniach 17-18.05.2023 r. w Rąbieniu, oraz wyniki wyborów nowych władz ZG.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Prezes ZOW Jan Pietruszewski uroczyście odznaczył Panią Prezes Koła w Gdyni, Małgorzatę Górską - Odznaką " Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem, wręczono również listy gratulacyjne i upominki jubilatom: z tytułu ukończenia 75,80,85 i 90 roku życia . Wyróżnionej złożono gratulacje jak i jubilatom życzenia dalszych wielu lat życia w zdrowiu. W trakcie spotkania Zdzisław Karbowiak - artysta malarz, członek Koła w Gdyni, uroczyście przekazał w darze dla Zarządu Koła obraz olejny własnego autorstwa przedstawiający widok „Wzburzonego morza”, który wręczył Pani Prezes M. Górskiej.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań, które zostały przyjęte stosownymi uchwałami oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Koła.

Na zakończenie spotkania Prezes Małgorzata Górska serdecznie podziękowała gościom za udział w zebraniu jak również wszystkim osobom zaangażowanym w prace Zarządu Koła w 2022 roku, zapraszając do dalszej aktywnej działalności i współpracy.

 

Tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia: Jarosław Fikus

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET