Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Ustawa dezubekizacyjna 2016 rok    /     Opinie prawne dot. ustawy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Opinie prawne dot. ustawy

Opinie prawne dot. ustawy

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ARTYKU%C5%81%20-%20OKO.PRESS%20-%20OPINIA%20%20R.BALICKI%20-%20dot.%20legalnosci%20obrad%20Sejmu%20.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/FSSM-%20OPINIA%20-%20IZDEBSKI%20-2017.03.01_totalitaryzm(1).pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/FSSM-%20OPINIA%20-%20K.%20PRZYBOROWSKA%20-2017.02.21_ustawa(1).pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/FSSM-%20OPINIA%20-%20KARNICKA%20-2017.03.31_tryb_art.8a.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/FSSM-%20OPINIA%20-%20PIETRZAK%20%26%20SIDOR%20-(1).pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20%20-%20R.%20TRZECIAKOWSKI%20-%20stosowanie%20Konstytucji.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20%20S.%20GRABOWSKA%20-%20stosowanie%20Konstytucji.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20A.%20RAKOWSKA%20-%20TRELA%20-%20dot.%20orzecznictwa%20s%C4%85d%C3%B3w.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20D.%20DUDEK%20-%20Konstytucyjnosc%20ustawy%20represyjnej.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20J.%20RYCHLIK%20-%20stosowanie%20Konstytucji%20.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20M.%20BUDZINSKI%20-%20stosowanie%20Konstytucji.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20M.%20GASIOROWSKA%20-%20skarga%20miedzynarodowa.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20%20NSZZ%20POLICJANTOW-%20str%201.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20%20NSZZ%20POLICJANTOW-%20str%202.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20%20NSZZ%20POLICJANTOW-%20str%203.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20%20NSZZ%20POLICJANTOW-%20str%204.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20%20NSZZ%20POLICJANTOW-%20str%205.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20R.%20BALICKI%20-%20legalno%C5%9B%C4%87%20obrad%20Sejmu%2016.12.2016%20(%20nie%20publik).pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20-%20S.%20PATYRA%20-%20Stosowanie%20Konstytucji.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20BIURA%20LEGISLACJI%20SENATU%20..pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20HFPC-opinia%20z%20dnia%2013.12.2016%20r.%20(1).pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20KOMISJI%20ds%20s%C5%82uz_b%20specjalnych%20(1).pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20mec.%20DERLATKA-%20dot.%20PROJEKTU%20USTAWY.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20prof.%20CHMAJA%20-%20dot.%20ustawy%20wojskowej.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia%20Prawna%20Chmaj28-07-2016_0001.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/OPINIA%20SN%20-%20dot.%20PROJEKTU%20USTAWY%20REPRESYJNEJ.pdf

OPINIE PRAWNE DOT. ŁĄCZNOŚCI:( WERSJA PIERWOTNA)

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Czynno%C5%9Bci%20oeracyjno-techniczne%20-%20opinia1.pdf

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/LACZNOSC%20OPINIA%202.pdf

OPINIE PRAWNE ZNOWELIZOWANE I AKTUALNE NA DZIEŃ 25.07.2017 R

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia%20Prawna%20czyn.%20oper-tech-%20tekst%20jednolityz%2024.07.20171.pdf

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET