Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zmiana ubezpieczenia SEiRP 2009 na SEiRP 2016    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zmiana ubezpieczenia SEiRP 2009 na SEiRP 2016

SZANOWNI PAŃSTWO,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ma przyjemność poinformować, że udzieliło Pełnomocnictwa Brokerowi KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. w celu wynegocjowania dla SEiRP nowych, korzystniejszych od dotychczasowych, warunków grupowego ubezpieczenia na życie. W zawiązku z powyższym SEiRP informuje, że od 01.01.2016 roku następuje obligatoryjna zmiana warunków grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 2009, w ramach którego jesteście Państwo objęci ochroną, na nowy korzystniejszy Program SEiRP 2016. Główne zalety nowych warunków ubezpieczenia w ramach PROGRAMU SEiRP 2016 przedstawione zostały szczegółowo w załączonej do niniejszego maila informacji. Jednocześnie prosimy Państwa o udostępnianie i przekazywanie informacji na temat nowego programu szerszemu gronu osób. 
Każdy z dotychczas ubezpieczonych otrzyma informację dotyczącą zmian w ubezpieczeniu drogą pocztową na adres korespondencyjny.

UWAGA: warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest bycie emerytem lub rencistą policji, mogą być to również byli pracownicy cywilni policji, nie ma obowiązku przystąpienia do SEiRP !!!

pozdrawiam,
Barbara Lachowicz
tel.: 515 214 771

UWAGA!! ZMIANA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA OBOWIAZUJĄCA OD 1 KWIETNIA 2016 ROKU

Witam,
w załączniku przesyłam aktualną deklaracje przystąpienia do
ubezpieczenia, która obowiązuje z dn. 01.04.2016, proszę o usunięcie ze
strony www.seirp.pl poprzedniej deklaracji i umieszczenie nowej
dziękuje i pozdrawiam,
Barbara Lachowicz

 

linki do dokumentów w formacie pdf:

- Pismo informacyjne SEiRP:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20informacyjne%20SEiRP%202016.pdf

Deklaracja:(stan aktualny na 01.04.2016 r)

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/SEiRP_nowa.deklaracja2016.pdf

 

Ekstrabiznes Plus:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf

 

* Wykaz placówek "Warty" i wnioski o wypłatę świadczenia.

 

 

Dokumenty dot. wykazu placówek"Warty" i wzory wniosków o wypłatę świadczenia.

Dokumenty dot. wykazu placówek"Warty" i wzory wniosków o wypłatę świadczenia.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET