Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel Prezesa Z.O. SEiRP.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel Prezesa Z.O. SEiRP.

SZANOWNE  KOLEŻANKI  I KOLEDZY

 

Liczę  na  szerokie  wsparcie  idei  podpisywania  list  protestujących  przeciwko próbie

odebrania naszemu  środowisku - rencistów i emerytów -   50 % funduszu socjalnego.

Sprawa  jest   dość  pilna  stąd  też: 

PREZESÓW ZARZĄDÓW KÓŁ-

- zobowiązuję do osobistego aktywnego zaangażowania  się w zbieranie podpisów

-  ustalam termin dostarczenia podpisanych list na najbliższe planowane posiedzenie

Plenarne Zarządu Okręgowego SE i RP.

Należy tez niezwłocznie skontaktować się z emerytami i rencistami wszystkich służb mundurowych.

Trzeba  aktywnie wykorzystać pełnione dyżury wtorkowe ( i nie tylko).

 

 Od nas samych zależy czy pokażemy solidarność i jedność w obronie naszych żywotnych spraw.

 

            Wzór  listy  będzie  opublikowany  także na  stronie  internetowej   ZO w Słupsku.

 

Prezes  Zarządu Okręgowego  S E i R P  w  Słupsku -  Leszek Orkisz  

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET