Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEiRP KOŁA W PUCKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEiRP KOŁA W PUCKU

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEiRP KOŁA W PUCKU

W dniu 15 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pucku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Pucku. W zebraniu udział wzięło 37 członków oraz zaproszeni goście:  

-  insp. Leszek Gurski  -  Komendant Powiatowy Policji w Pucku,

-  kol. Hieronim Brzozowiec - I Wiceprezes  ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni,

 - kol. Ludwik Trzewik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

 

Prezes ustępującego Zarządu Koła kol. Zygmunt Rohda, otwierając zebranie, przywitał członków Koła oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
   Miłym akcentem zebrania było wręczenie ubiegłorocznym jubilatom listów gratulacyjnych i nagród rzeczowych: Janowi Kuśnierzowi 80 lat i Tadeuszowi Piotrkowskiemu 80 lat. Nie był obecny Tadeusz Ciężak 85 lat, najstarszy członek koła. Wręczenia dokonał Komendant Powiatowy Policji  w Pucku i I Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku.
   Zgodnie z porządkiem zebrania prezes Zygmunt Rohda przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za okres czteroletniej kadencji a skarbnik Gabriela Behmke przedstawiła sprawozdanie finansowe. Członek Komisji Rewizyjnej kol. Mirosław Strzyżewski, w imieniu Przewodniczącego Tadeusza Chmury odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w ocenie, której, konsekwentna realizacja przyjętych zadań Zarządu, przynosi pozytywne efekty, wnioskując o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.
   Walne Zebranie stosownymi Uchwałami jednogłośnie przyjęło przedstawione sprawozdania, udzielając tym samym absolutorium ustępującemu Zarządowi.
   W dalszej części zebrania głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Pucku, który dziękując za zaproszenie, wyraził chęć dalszej współpracy i pomocy naszym członkom. I wiceprezes kol. Hieronim Brzozowiec omówił sprawę dotyczącą ustawy dezubekizacyjnej, stwierdzając, że w chwili obecnej toczące się sprawy w sądzie w Warszawie są zawieszone do chwili uzyskania odpowiedzi ustosunkowania się w przedmiotowej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny. Kol. Ludwik Trzewik wysoko ocenił działalność Koła
SEiRP w Pucku.
   Następnie członkowie zebrania przystąpili do wyborów władz Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Wojewódzki Zjazd w Gdańsku. Uchwalono, że głosowanie przebiegać będzie w sposób jawny. Wybrano uchwalając stosowne Uchwały: 

a)  Zarząd Koła w składzie siedmioosobowym
        1. Prezes Zarządu    --  Zygmunt Rohda
        2. I Wiceprezes Zarządu  --  Józef Gruchała
        3. II Wiceprezes Zarządu  --  Stanisław Adrych
        4. Sekretarz  --  Mirosław Derc
        5. Skarbnik  --  Gabriela Behmke
        6. Członek  --  Mieczysław Król
        7. Członek  --  Karol Wojtkowski
   b) Komisja Rewizyjna w składzie:
        1.  Przewodniczący  --  Mirosław Strzyżewski
        2.  Członek  --  Tadeusz Chmura
        3.  Członek --  Andrzej Sołtysiński.
   Delegatów na Zjazd Wojewódzki --  kol. Zygmunt Rohda i kol. Józef Gruchała.
   w miłej atmosferze zebranie zakończono.  

    Zygmunt Rohda - prezes Zarządu Koła SEiRP w Pucku

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET