Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2021

Biuletyn Informacyjny Nr 12(114) Grudzień 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….…………………………………………………………………. 4
Życzenia Świąteczne i Noworoczne ………………………………………………………… 5
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego ………………………………………………. 6
Minęło 5 lat ………………………………………………………………………………….. 8
NSA dopuszcza SEiRP do udziału w postępowaniu …………………………….……….. 11
Ekwiwalent. NSA wyjaśnia powody zawieszania postępowań ………………………….. 19
Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP w dniu 7.12.2021 roku …………..………………….. 21
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...…………..... 24
Infoteka nr 53 ………………………………………………………………………………. 25
List posła A. Rozenka ……………………………………………………………………… 35
Oferta pomocy prawnej …………………………………………………………………… 36
Oferta wypoczynkowa ………..………………………………………………………....…. 37
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………..…...……….… 40
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 139 …………………………...…..……………….. 40

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2012(114)%202021.pdf

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET