Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 7 Lębork    /     Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2014 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2014 r

W dniu 23 marca 2014 r w siedzibie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Lęborku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła. Prowadzący to zebranie

Prezes Zarządu Koła kol. J. Ziniewicz zaproponował przyjęcie porządku obrad co zostało

zaakceptowane. Ustępujący Zarząd oraz Komisja Rewizyjna złożyły swoje sprawozdania

z kadencji . Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierało wniosek o udzielenie absolutorium.

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, podobnie jak wniosek absolutoryjny.

Zebranie przyjęło Plan Pracy oraz dokonało wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Na czele Zarządu stanął po raz kolejny kol. J. Ziniewicz a na czele Komisji Rewizyjnej

kol. Witkowski. Dokonano wyboru Delegatów na Zjazd Okręgowy. Zostali nimi kol.kol. :

Ziniewicz, Orlikowski, Urich, Bujak. Zebranie zakończono przyjęciem Uchwały Programowej.

Z ramienia ZO SE i RP w zebraniu uczestniczyli: Leszek Orkisz - Prezes ZO i kol. Franciszek

Makles - I Z-ca Prezesa ZO.

 

opracował i foto : Leszek Orkisz

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET