Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Maj 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Maj 2020

Biuletyn Informacyjny Nr 5(95). Maj 2020

SPIS TREŚCI

Od Redaktora ..……………….…………………………………………..………………...... 4

ZARZĄD GŁÓWNY

Podaruj 1% podatku dochodowego. Apel Prezesa ZG ..…………………………..… 5
Trybunał Konstytucyjny. Kolejna zmiana terminu ....…………………...……….... 11
Naczelny Sąd Administracyjny. Propozycja mapy drogowej .……….…….……… 15
Ekwiwalent za niewykorzystane urlopy. Aktualności ……………………..……… 16
Zbiórka dla Józefy.………………….…………………………...….....…………... 19
Apel Prezesa ZG SEiRP o wsparcie zbiórki elektronicznej………………………. 23
Upadłość - jak wyjść z długów? ..……………………………………………......... 28
List Andrzeja Rozenka ………………..………………………………......….......... 32
Medialny Punkt Kontaktowy……..……….………………………...……….......... 34
Apel ZBF SOP ………………………...…………………………………..………. 35
Infoteka 34 ………………………………………………………………………… 36
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji …... 40


KORESPONDENCI NAPISALI:

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH
Koło Miejskie nr 12……………………..……………………………….………... 49
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE
Koło w Elblągu. Zmarł Marian Kochanowicz .………….……………………..….. 53
Koło w Giżycku. Zmarła Aleksandra Makowska .………………......………..…… 54
ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE TRYB.
Pomoc dla Szpitala w Opocznie …………………………………………….……... 56

Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019”……………………………...………....…… 58
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 120 ………………………………….…..….……… 61

link do pobrania biuletynu ze strony OO SEiRP Słupsk:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%205(95)%20Maj%2020202.pdf

żródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Biuletyn%205%20(95)%20Maj%202020.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET